Publication detail

Simulace chování dodatečně zesílených zděných kleneb a interakce s nadložím

Original Title

Simulace chování dodatečně zesílených zděných kleneb a interakce s nadložím

Czech Title

Simulace chování dodatečně zesílených zděných kleneb a interakce s nadložím

Language

cs

Original Abstract

Na základě předchozích experimentů byly provedeny matematické simulace na zděných klenbách zesílených dodatečně vkládanou výztuží. Tyto matematické modely nahrazují nákladné experimenty, které nebylo možno v daném rozsahu provést, ale jsou založeny na experimentálních poznatcích získaných v předchozích letech řešení.

Czech abstract

Na základě předchozích experimentů byly provedeny matematické simulace na zděných klenbách zesílených dodatečně vkládanou výztuží. Tyto matematické modely nahrazují nákladné experimenty, které nebylo možno v daném rozsahu provést, ale jsou založeny na experimentálních poznatcích získaných v předchozích letech řešení.

BibTex


@inbook{BUT55841,
 author="Martin {Zlámal} and Petr {Štěpánek}",
 title="Simulace chování dodatečně zesílených zděných kleneb a interakce s nadložím",
 annote="Na základě předchozích experimentů byly provedeny matematické simulace na zděných klenbách zesílených dodatečně vkládanou výztuží. Tyto matematické modely nahrazují nákladné experimenty, které nebylo možno v daném rozsahu provést, ale jsou založeny na experimentálních poznatcích získaných v předchozích letech řešení.",
 address="Nakladatelství ČVUT",
 booktitle="Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí",
 chapter="55841",
 edition="CIDEAS",
 howpublished="print",
 institution="Nakladatelství ČVUT",
 year="2009",
 month="november",
 pages="131--132",
 publisher="Nakladatelství ČVUT",
 type="book chapter"
}