Publication detail

Zkoušení a modelování kotevních délek nekovových výztuží

Original Title

Zkoušení a modelování kotevních délek nekovových výztuží

Czech Title

Zkoušení a modelování kotevních délek nekovových výztuží

Language

cs

Original Abstract

Cílem výzkumu je připravit doporučení pro výpočet kotevních délek u nekovových výztuží, založená na současné metodice evropských norem EC. Reálná únosnost nekovové výztuže v soudržnosti byla odzkoušena experimentálně na zkušebních tělesech, ze kterých bylo možné určit maximální působící napětí v soudržnosti výztuže s betonem. Dále bylo provedeno numerické modelování těchto experimentů včetně sledování vlivu tloušťky krycí vrstvy na vznikající napětí v soudržnosti. Bylo provedeno i srovnání návrhových kotevních délek dle několika různých platných norem (ACI, JSCE a CNR), které v současnosti často slouží jako podklad pro navrhování konstrukcí s FRP výztuží.

Czech abstract

Cílem výzkumu je připravit doporučení pro výpočet kotevních délek u nekovových výztuží, založená na současné metodice evropských norem EC. Reálná únosnost nekovové výztuže v soudržnosti byla odzkoušena experimentálně na zkušebních tělesech, ze kterých bylo možné určit maximální působící napětí v soudržnosti výztuže s betonem. Dále bylo provedeno numerické modelování těchto experimentů včetně sledování vlivu tloušťky krycí vrstvy na vznikající napětí v soudržnosti. Bylo provedeno i srovnání návrhových kotevních délek dle několika různých platných norem (ACI, JSCE a CNR), které v současnosti často slouží jako podklad pro navrhování konstrukcí s FRP výztuží.

BibTex


@inbook{BUT55838,
 author="David {Horák} and Pavel {Peslar} and František {Girgle} and Petr {Štěpánek}",
 title="Zkoušení a modelování kotevních délek nekovových výztuží",
 annote="Cílem výzkumu je připravit doporučení pro výpočet kotevních délek u nekovových výztuží, založená na současné metodice evropských norem EC. Reálná únosnost nekovové výztuže v soudržnosti byla odzkoušena experimentálně na zkušebních tělesech, ze kterých bylo možné určit maximální působící napětí v soudržnosti výztuže s betonem. Dále bylo provedeno numerické modelování těchto experimentů včetně sledování vlivu tloušťky krycí vrstvy na vznikající napětí v soudržnosti. Bylo provedeno i srovnání návrhových kotevních délek dle několika různých platných norem (ACI, JSCE a CNR), které v současnosti často slouží jako podklad pro navrhování konstrukcí s FRP výztuží.",
 address="Nakladatelství ČVUT",
 booktitle="Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí",
 chapter="55838",
 edition="CIDEAS",
 howpublished="print",
 institution="Nakladatelství ČVUT",
 year="2009",
 month="november",
 pages="121--122",
 publisher="Nakladatelství ČVUT",
 type="book chapter"
}