Publication detail

Sledování vlivu rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu

HELA, R. VÁLEK, J. BODNÁROVÁ, L. HERKA, P.

Original Title

Sledování vlivu rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu

Czech Title

Sledování vlivu rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu

Language

cs

Original Abstract

Práce sleduje vliv různých typů ocelových vláken v kombinaci s různými typy plastifikátorů při použití drceného a těženého kameniva na vybrané vlastnosti betonů. Primárním úkolem je sledování distribuce a charakteru vzduchových pórů, které jsou vneseny do betonu přimícháním drátků, bez použití provzdušňovacích přísad. Množství vzduchových pórů je sledováno v čerstvém i zatvrdlém drátkobetonu. Dále je ověřována souvislost provzdušnění betonu s odolností povrchů vůči CHRL a nasákavostí betonu. Současně jsou sledovány objemové hmotnosti v čerstvém i vyzrálém stavu betonu a fyzikálně - mechanické vlastnosti. Míchání drátkobetonu bylo prováděno po časových intervalech. Zároveň byla tedy sledována změna konzistence čerstvého betonu v čase. Všechny výše zmíněné vlastnosti jsou také porovnávány v závislosti na čase od zamíchání.

Czech abstract

Práce sleduje vliv různých typů ocelových vláken v kombinaci s různými typy plastifikátorů při použití drceného a těženého kameniva na vybrané vlastnosti betonů. Primárním úkolem je sledování distribuce a charakteru vzduchových pórů, které jsou vneseny do betonu přimícháním drátků, bez použití provzdušňovacích přísad. Množství vzduchových pórů je sledováno v čerstvém i zatvrdlém drátkobetonu. Dále je ověřována souvislost provzdušnění betonu s odolností povrchů vůči CHRL a nasákavostí betonu. Současně jsou sledovány objemové hmotnosti v čerstvém i vyzrálém stavu betonu a fyzikálně - mechanické vlastnosti. Míchání drátkobetonu bylo prováděno po časových intervalech. Zároveň byla tedy sledována změna konzistence čerstvého betonu v čase. Všechny výše zmíněné vlastnosti jsou také porovnávány v závislosti na čase od zamíchání.

Documents

BibTex


@inbook{BUT55741,
 author="Rudolf {Hela} and Jaroslav {Válek} and Lenka {Bodnárová} and Petr {Herka}",
 title="Sledování vlivu rozptýlené výztuže na vybrané vlastnosti betonu",
 annote="Práce sleduje vliv různých typů ocelových vláken v kombinaci s různými typy plastifikátorů při použití drceného a těženého kameniva na vybrané vlastnosti betonů. Primárním úkolem je sledování distribuce a charakteru vzduchových pórů, které jsou vneseny do betonu přimícháním drátků, bez použití provzdušňovacích přísad. Množství vzduchových pórů je sledováno v čerstvém i zatvrdlém drátkobetonu. Dále je ověřována souvislost provzdušnění betonu s odolností povrchů vůči CHRL a nasákavostí betonu. Současně jsou sledovány objemové hmotnosti v čerstvém i vyzrálém stavu betonu a fyzikálně - mechanické vlastnosti. Míchání drátkobetonu bylo prováděno po časových intervalech. Zároveň byla tedy sledována změna konzistence čerstvého betonu v čase. Všechny výše zmíněné vlastnosti jsou také porovnávány v závislosti na čase od zamíchání.",
 address="Jaga group, s.r.o.",
 booktitle="Stavební Ročenka 2009",
 chapter="55741",
 edition="Jaga Media, s.r.o.",
 howpublished="print",
 institution="Jaga group, s.r.o.",
 year="2009",
 month="january",
 pages="70--75",
 publisher="Jaga group, s.r.o.",
 type="book chapter"
}