Publication detail

RBSO optimalizace stavebních konstrukcí

Original Title

RBSO optimalizace stavebních konstrukcí

Czech Title

RBSO optimalizace stavebních konstrukcí

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá pravděpodobnostní optimalizací stavebních konstrukcí. Navržené řešení problému RBSO ja založeno na metodě LHS (Latin Hypercube Sampling). Pomocí LHS je získáván odhad pravděpodobnosti poruchy průřezu. Tento přístup je demonstrován na numerickém příkladu.

Czech abstract

Článek se zabývá pravděpodobnostní optimalizací stavebních konstrukcí. Navržené řešení problému RBSO ja založeno na metodě LHS (Latin Hypercube Sampling). Pomocí LHS je získáván odhad pravděpodobnosti poruchy průřezu. Tento přístup je demonstrován na numerickém příkladu.

BibTex


@inbook{BUT55339,
 author="Jan {Plšek} and Petr {Štěpánek}",
 title="RBSO optimalizace stavebních konstrukcí",
 annote="Článek se zabývá pravděpodobnostní optimalizací stavebních konstrukcí. Navržené řešení problému RBSO ja založeno na metodě LHS (Latin Hypercube Sampling). Pomocí LHS je získáván odhad pravděpodobnosti poruchy průřezu. Tento přístup je demonstrován na numerickém příkladu.",
 address="CVUT",
 booktitle="Technické listy 2006 - Soubor technických listů řešení",
 chapter="55339",
 edition="2007",
 institution="CVUT",
 year="2007",
 month="june",
 pages="2514--2515",
 publisher="CVUT",
 type="book chapter"
}