Publication detail

Řešení Protokolu č. 1 a č. 2 v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I na FCH VUT v Brně

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Řešení Protokolu č. 1 a č. 2 v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I na FCH VUT v Brně

Czech Title

Řešení Protokolu č. 1 a č. 2 v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I na FCH VUT v Brně

Language

cs

Original Abstract

Počítačem podporovaná výuka předmětu Matematika I je realizována převážně prostřednictvím Počítačových cvičení. Výuka probíhá ve specializované učebně s výpočetní technikou a studenti musí vypracovat celkem čtyři písemné práce, které jsou zadávány i odevzdávány netradičním způsobem. Rozbor výsledků, hodnocení a chyb přinesl zajímavé poznatky, které jsou zde stručně shrnuty a graficky doloženy.

Czech abstract

Počítačem podporovaná výuka předmětu Matematika I je realizována převážně prostřednictvím Počítačových cvičení. Výuka probíhá ve specializované učebně s výpočetní technikou a studenti musí vypracovat celkem čtyři písemné práce, které jsou zadávány i odevzdávány netradičním způsobem. Rozbor výsledků, hodnocení a chyb přinesl zajímavé poznatky, které jsou zde stručně shrnuty a graficky doloženy.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT5458,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Řešení Protokolu č. 1 a č. 2 v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I na FCH VUT v Brně",
 annote="Počítačem podporovaná výuka předmětu Matematika I je realizována převážně prostřednictvím Počítačových cvičení. Výuka probíhá ve specializované učebně s výpočetní technikou a studenti musí vypracovat celkem čtyři písemné práce, které jsou zadávány i odevzdávány netradičním způsobem. Rozbor výsledků, hodnocení a chyb přinesl zajímavé poznatky, které jsou zde stručně shrnuty a graficky doloženy.",
 address="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="Sborník z 11. semináře Moderní matematické metody v inženýrství",
 chapter="5458",
 edition="11",
 howpublished="print",
 institution="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
 journal="Moderní matematické metody v inženýrství",
 number="3.6-5.6.2002",
 year="2002",
 month="december",
 pages="199--203",
 publisher="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}