Publication detail

Řešení elementárních úloh v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I na FCH VUT v Brně

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Řešení elementárních úloh v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I na FCH VUT v Brně

Czech Title

Řešení elementárních úloh v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I na FCH VUT v Brně

Language

cs

Original Abstract

Návrh inovace předmětu Matematika I o využití počítačových programů vychází nejen z trendu zavádět výpočetní techniku do výuky, který má celosvětový charakter, ale i z toho, že budoucí inženýr by měl být schopen prezentovat výsledky své práce na odpovídající grafické úrovni bez hrubých matematických chyb. Cílem této prezentace je jednak ukázat netradiční metody a postupy počítačem podporované výuky, které se jeví být perspektivní i pro velký počet studentů a jednak ukázat a rozebrat výsledky, kterých studenti dosahují při takto organizované výuce zvláště při řešení Protokolu č. 1.

Czech abstract

Návrh inovace předmětu Matematika I o využití počítačových programů vychází nejen z trendu zavádět výpočetní techniku do výuky, který má celosvětový charakter, ale i z toho, že budoucí inženýr by měl být schopen prezentovat výsledky své práce na odpovídající grafické úrovni bez hrubých matematických chyb. Cílem této prezentace je jednak ukázat netradiční metody a postupy počítačem podporované výuky, které se jeví být perspektivní i pro velký počet studentů a jednak ukázat a rozebrat výsledky, kterých studenti dosahují při takto organizované výuce zvláště při řešení Protokolu č. 1.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT5457,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Řešení elementárních úloh v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I na FCH VUT v Brně",
 annote="Návrh inovace předmětu Matematika I o využití počítačových programů vychází nejen z trendu zavádět výpočetní techniku do výuky, který má celosvětový charakter, ale i z toho, že budoucí inženýr by měl být schopen prezentovat výsledky své práce na odpovídající grafické úrovni bez hrubých matematických chyb. Cílem této prezentace je jednak ukázat netradiční metody a postupy počítačem podporované výuky, které se jeví být perspektivní i pro velký počet studentů a jednak ukázat a rozebrat výsledky, kterých studenti dosahují při takto organizované výuce zvláště při řešení Protokolu č. 1.",
 address="Slovak University of Technology in Bratislava",
 booktitle="Študentská vedecká konferencia",
 chapter="5457",
 edition="3",
 howpublished="print",
 institution="Slovak University of Technology in Bratislava",
 year="2002",
 month="april",
 pages="801--807",
 publisher="Slovak University of Technology in Bratislava",
 type="conference paper"
}