Publication detail

Řešení systému lineárních rovnic iteračními metodami v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I

POLCEROVÁ, M.

Original Title

Řešení systému lineárních rovnic iteračními metodami v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I

Czech Title

Řešení systému lineárních rovnic iteračními metodami v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek pojednává o počítačem podporované výuce předmětu Matematika I, který je od školního roku 2001/2002 realizován převážně prostřednictvím Počítačových cvičení. Podrobněji se zabývá teoretickými i praktickými problémy a konkrétní realizací zadávání Projektu č. 1 (Řešení systému lineárních rovnic iteračními metodami) a rozborem výsledků a chyb studentů.

Czech abstract

Příspěvek pojednává o počítačem podporované výuce předmětu Matematika I, který je od školního roku 2001/2002 realizován převážně prostřednictvím Počítačových cvičení. Podrobněji se zabývá teoretickými i praktickými problémy a konkrétní realizací zadávání Projektu č. 1 (Řešení systému lineárních rovnic iteračními metodami) a rozborem výsledků a chyb studentů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT5456,
 author="Marie {Polcerová}",
 title="Řešení systému lineárních rovnic iteračními metodami v počítačem podporované výuce předmětu Matematika I",
 annote="Příspěvek pojednává o počítačem podporované výuce předmětu Matematika I, který je od školního roku 2001/2002 realizován převážně prostřednictvím Počítačových cvičení. Podrobněji se zabývá teoretickými i praktickými problémy a konkrétní realizací zadávání Projektu č. 1 (Řešení systému lineárních rovnic iteračními metodami) a rozborem výsledků a chyb studentů.",
 address="Jednota českých matematiků a fyziků Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ, Technická univerzita Liberec",
 booktitle="SBORNÍK 27. mezinárodní konference o matematice na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských",
 chapter="5456",
 edition="27",
 howpublished="print",
 institution="Jednota českých matematiků a fyziků Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ, Technická univerzita Liberec",
 journal="SBORNÍK27. mezinárodní konference o matematice na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských",
 number="9.-13.9.2002",
 year="2002",
 month="september",
 pages="162--167",
 publisher="Jednota českých matematiků a fyziků Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ, Technická univerzita Liberec",
 type="conference paper"
}