Publication detail

Koncepce řízení spalovenského kotle

NĚMEC, Z., SKÁLA, Z.

Original Title

Koncepce řízení spalovenského kotle

Czech Title

Koncepce řízení spalovenského kotle

Language

cs

Original Abstract

V první části příspěvku jsou analyzovány důvody spalování komunálního odpadu a jsou uvedeny důvody, prč je nutné spalovací proces automatizovat. V této části jsou rovněž specifikovány technické požadavky na automatické řízení kotle pro spalování komunálního odpadu. Je uvažován spalovenský kotel koncepce babcock se šikmým válcovým roštem. Technická část příspěvku začíná kapitolou o rozdělení technologie do subsystémů. Roštový spalovenský kotel se svými souvisejícícmi zařízeními je dekomponován na 4 relativně samostatné technologické části. Každý subsystém tak tvoří relativně samostatnou část se svou technologií a se svým řízením. Všechna navrhovaná řešení jsou doplněna blokovými schematy, přičemž celkem je zpracováno 5 schemat. V závěru příspěvku jsou uveeny některé poznatky z řešení dané problematiky a jsou naznačeny další úkoly, které je žádoucí zvládnout.

Czech abstract

V první části příspěvku jsou analyzovány důvody spalování komunálního odpadu a jsou uvedeny důvody, prč je nutné spalovací proces automatizovat. V této části jsou rovněž specifikovány technické požadavky na automatické řízení kotle pro spalování komunálního odpadu. Je uvažován spalovenský kotel koncepce babcock se šikmým válcovým roštem. Technická část příspěvku začíná kapitolou o rozdělení technologie do subsystémů. Roštový spalovenský kotel se svými souvisejícícmi zařízeními je dekomponován na 4 relativně samostatné technologické části. Každý subsystém tak tvoří relativně samostatnou část se svou technologií a se svým řízením. Všechna navrhovaná řešení jsou doplněna blokovými schematy, přičemž celkem je zpracováno 5 schemat. V závěru příspěvku jsou uveeny některé poznatky z řešení dané problematiky a jsou naznačeny další úkoly, které je žádoucí zvládnout.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT5341,
 author="Zdeněk {Němec} and Zdeněk {Skála}",
 title="Koncepce řízení spalovenského kotle",
 annote="V první části příspěvku jsou analyzovány důvody spalování komunálního odpadu a jsou uvedeny důvody, prč je nutné spalovací proces automatizovat. V této části jsou rovněž specifikovány technické požadavky na automatické řízení kotle pro spalování komunálního odpadu. Je uvažován spalovenský kotel koncepce babcock se šikmým válcovým roštem.
Technická část příspěvku začíná kapitolou o rozdělení technologie do subsystémů. Roštový spalovenský kotel se svými souvisejícícmi zařízeními je dekomponován na 4 relativně samostatné technologické části. Každý subsystém tak tvoří relativně samostatnou část se svou technologií a se svým řízením.
Všechna navrhovaná řešení jsou doplněna blokovými schematy, přičemž celkem je zpracováno 5 schemat. V závěru příspěvku jsou uveeny některé poznatky z řešení dané problematiky a jsou naznačeny další úkoly, které je žádoucí zvládnout.",
 address="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická",
 booktitle="Control of Power & Heating Systems 2002",
 chapter="5341",
 institution="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická",
 year="2002",
 month="may",
 pages="126",
 publisher="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická",
 type="conference paper"
}