Publication detail

Optimalizovaný návrh stožárů

Original Title

Optimalizovaný návrh stožárů

Czech Title

Optimalizovaný návrh stožárů

Language

cs

Original Abstract

Cílem je provést ověření spolehlivosti stožáru navrženého podle zásad norem Eurokód metodou dílčích součinitelů spolehlivosti pomocí plně pravděpodobnostní metody, tj. vyjádřit míru spolehlivosti, např. pomocí teoretické pravděpodobnosti poruchy, případně indexem spolehlivosti. Na základě porovnání výsledků pak formulovat úlohu optimalizace návrhu stožáru se zohledněním náhodnosti vstupních veličin (zatížení, materiálové vlastnosti, geometrie a výrobní nepřesnosti).

Czech abstract

Cílem je provést ověření spolehlivosti stožáru navrženého podle zásad norem Eurokód metodou dílčích součinitelů spolehlivosti pomocí plně pravděpodobnostní metody, tj. vyjádřit míru spolehlivosti, např. pomocí teoretické pravděpodobnosti poruchy, případně indexem spolehlivosti. Na základě porovnání výsledků pak formulovat úlohu optimalizace návrhu stožáru se zohledněním náhodnosti vstupních veličin (zatížení, materiálové vlastnosti, geometrie a výrobní nepřesnosti).

BibTex


@inbook{BUT51694,
 author="Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek}",
 title="Optimalizovaný návrh stožárů",
 annote="Cílem je provést ověření spolehlivosti stožáru navrženého podle zásad norem Eurokód metodou dílčích součinitelů spolehlivosti pomocí plně pravděpodobnostní metody, tj. vyjádřit míru spolehlivosti, např. pomocí teoretické pravděpodobnosti poruchy, případně indexem spolehlivosti. Na základě porovnání výsledků pak formulovat úlohu optimalizace návrhu stožáru se zohledněním náhodnosti vstupních veličin (zatížení, materiálové vlastnosti, geometrie a výrobní nepřesnosti).",
 address="Nakladatelství ČVUT",
 booktitle="Technické listy 2008, Díl2: Uplatnění pokročilých materiálů v integrovaném návrhu konstrukcí",
 chapter="51694",
 edition="CIDEAS",
 howpublished="print",
 institution="Nakladatelství ČVUT",
 year="2009",
 month="december",
 pages="125--126",
 publisher="Nakladatelství ČVUT",
 type="book chapter"
}