Publication detail

Emoční analýza a její využití

Original Title

Emoční analýza a její využití

Czech Title

Emoční analýza a její využití

Language

cs

Original Abstract

Systém pro rozpoznávání emocí je možné označit jako systém s umělou inteligencí, který má podobnou architekturu jako mají systémy pro rozpoznání slov, plynulé řeči či řečníka. Na rozdíl od rozpoznávání slov je proces rozpoznání emocí dlouhodobější. V našem případě se snažíme zpracovat řečový signál tak, abychom maximálně zvýraznili informaci o emočním stavu mluvčího a potlačili další, pro nás nepotřebné informace (jako je například věk, pohlaví či barva hlasu mluvčího).

Czech abstract

Systém pro rozpoznávání emocí je možné označit jako systém s umělou inteligencí, který má podobnou architekturu jako mají systémy pro rozpoznání slov, plynulé řeči či řečníka. Na rozdíl od rozpoznávání slov je proces rozpoznání emocí dlouhodobější. V našem případě se snažíme zpracovat řečový signál tak, abychom maximálně zvýraznili informaci o emočním stavu mluvčího a potlačili další, pro nás nepotřebné informace (jako je například věk, pohlaví či barva hlasu mluvčího).

BibTex


@article{BUT49851,
 author="Zdeněk {Smékal}",
 title="Emoční analýza a její využití",
 annote="Systém pro rozpoznávání emocí je možné označit jako systém s umělou inteligencí, který má podobnou architekturu jako mají systémy pro rozpoznání slov, plynulé řeči či řečníka. Na rozdíl od rozpoznávání slov je proces rozpoznání emocí dlouhodobější. V našem případě se snažíme zpracovat řečový signál tak, abychom maximálně zvýraznili informaci o emočním stavu mluvčího a potlačili další, pro nás nepotřebné informace (jako je například věk, pohlaví či barva hlasu mluvčího).",
 address="Sdělovací technika",
 chapter="49851",
 institution="Sdělovací technika",
 journal="Sdělovací technika",
 number="8",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="august",
 pages="22--26",
 publisher="Sdělovací technika",
 type="journal article - other"
}