Publication detail

Komparace daňového zatížení poplatníka dosahujícího příjmů ze závislé činnosti v letech 2007, 2008 a 2009

BRYCHTA, K. SVIRÁK, P.

Original Title

Komparace daňového zatížení poplatníka dosahujícího příjmů ze závislé činnosti v letech 2007, 2008 a 2009

Czech Title

Komparace daňového zatížení poplatníka dosahujícího příjmů ze závislé činnosti v letech 2007, 2008 a 2009

Language

cs

Original Abstract

Cílem tohoto příspěvku bylo prezentovat výsledky komparace daňové zátěže poplatníka s příjmy ze zaměstnání. Srovnání bylo provedeno na bázi ukazatele relativní daňové zátěže, který byl koncipován jako podíl "daňové povinnosti a sociálního a zdravotního pojištění" vůči hrubé mzdě. Pozornost autorů byla soustředěna na roky 2007, 2008 a 2009 s cílem blíže specifikovat i s využitím analýzy mezních změn v hodnotách daňové zátěže dopad nové právní úpravy účinné od roku 2008.

Czech abstract

Cílem tohoto příspěvku bylo prezentovat výsledky komparace daňové zátěže poplatníka s příjmy ze zaměstnání. Srovnání bylo provedeno na bázi ukazatele relativní daňové zátěže, který byl koncipován jako podíl "daňové povinnosti a sociálního a zdravotního pojištění" vůči hrubé mzdě. Pozornost autorů byla soustředěna na roky 2007, 2008 a 2009 s cílem blíže specifikovat i s využitím analýzy mezních změn v hodnotách daňové zátěže dopad nové právní úpravy účinné od roku 2008.

Documents

BibTex


@article{BUT49503,
 author="Karel {Brychta} and Pavel {Svirák}",
 title="Komparace daňového zatížení poplatníka dosahujícího příjmů ze závislé činnosti v letech 2007, 2008 a 2009",
 annote="Cílem tohoto příspěvku bylo prezentovat výsledky komparace daňové zátěže poplatníka s příjmy ze zaměstnání. Srovnání bylo provedeno na bázi ukazatele relativní daňové zátěže, který byl koncipován jako podíl "daňové povinnosti a sociálního a zdravotního pojištění" vůči hrubé mzdě. Pozornost autorů byla soustředěna na roky 2007, 2008 a 2009 s cílem blíže specifikovat i s využitím analýzy mezních změn v hodnotách daňové zátěže dopad nové právní úpravy účinné od roku 2008.",
 address="CERM, s. r. o.",
 chapter="49503",
 institution="CERM, s. r. o.",
 number="6",
 volume="4",
 year="2010",
 month="july",
 pages="9--18",
 publisher="CERM, s. r. o.",
 type="journal article - other"
}