Publication detail

Competing for New Hospital Locations: A Simulation Modeling Approach

DOSTÁL, P. LEVENBACH, H. SAVAGE, P.

Original Title

Competing for New Hospital Locations: A Simulation Modeling Approach

Czech Title

Konkurenční boj za novou nemocniční lokalitu: simulační model.

English Title

Competing for New Hospital Locations: A Simulation Modeling Approach

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The article deals with the competitive fight in health sector. The build up simulation model is described and used in case studies focused on managerial decision making process in with a view point of competitive fight - build - up of a new hospital.

Czech abstract

Článek pojednává o konkurenčním boji ve zdravotnickém sektoru. Je navržen simulační model a provedeny případové studie zaměřené na manažerské rozhodnutí výstavby nové nemocnice vzhledem ke konkurenčnímu boji. Článek pojednává o konkurenčním boji ve zdravotnickém sektoru. Je popsán vytvořený simulační model a použit v případových studiích zaměřených na podporu rozhodovacího procesu s ohledem na konkurenční boj - pro výstavbu nové nemocnice.

English abstract

The article deals with the competitive fight in health sector. The build up simulation model is described and used in case studies focused on managerial decision making process in with a view point of competitive fight - build - up of a new hospital.

Keywords

Health care, hospitals, competitive environment, simulation, model, program, decision making

RIV year

2009

Released

24.06.2009

Publisher

IIF USA

Location

USA

Pages from

171

Pages to

171

Pages count

5

BibTex


@article{BUT49358,
 author="Petr {Dostál} and Hans {Levenbach} and Paul {Savage}",
 title="Competing for New Hospital Locations: A Simulation Modeling Approach",
 annote="The article deals with the competitive fight in health sector. The build up simulation model is described and used in case studies focused on managerial decision making process in with a view point of competitive fight - build - up of a new hospital.",
 address="IIF USA",
 chapter="49358",
 institution="IIF USA",
 journal="International Symposium on Forecasting",
 number="1",
 volume="První",
 year="2009",
 month="june",
 pages="171--171",
 publisher="IIF USA",
 type="journal article"
}