Publication detail

The Prediction of Hospital Competitive Environment

DOSTÁL, P. KRATOCHVÍL, O.

Original Title

The Prediction of Hospital Competitive Environment

Czech Title

Predikce konkurenčního prostředí nemocnic

English Title

The Prediction of Hospital Competitive Environment

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The article deals with the competitive environment in health sector. The build up simulation model is described and used in case studies focused on competetive fight among hospitals.

Czech abstract

Článek pojednává o konkurenčním prostředí ve zzdravotnickém sektoru. Je popsán vytvořený model a použitý v případových studiích zaměřených na konkurenční boj mezi nemocnicemi.

English abstract

The article deals with the competitive environment in health sector. The build up simulation model is described and used in case studies focused on competetive fight among hospitals.

Keywords

Health care, hospitals, competitive environment, partial differential equations, model, program

RIV year

2009

Released

24.06.2009

Publisher

IIF USA

Location

USA

Pages from

171

Pages to

171

Pages count

5

BibTex


@article{BUT49357,
 author="Petr {Dostál} and Oldřich {Kratochvíl}",
 title="The Prediction of Hospital Competitive Environment",
 annote="The article deals with the competitive environment in health sector. The build up simulation model is described and used in case studies focused on competetive fight among hospitals.",
 address="IIF USA",
 chapter="49357",
 institution="IIF USA",
 journal="International Symposium on Forecasting",
 number="1",
 volume="První",
 year="2009",
 month="june",
 pages="171--171",
 publisher="IIF USA",
 type="journal article"
}