Publication detail

Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpjetí)

Original Title

Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpjetí)

Czech Title

Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpjetí)

Language

cs

Original Abstract

Rozebrány hlavní vady a poruchy panelových objektů. Upozorněno na význam vhodné volby matematického modelu stěny panelového objektu a na důležitost zahrnutí nelineárního pracovního diagramu (minimálně) svislého styku včetně zohlednění stávajících poruch konstrukce (panely, styky).

Czech abstract

Rozebrány hlavní vady a poruchy panelových objektů. Upozorněno na význam vhodné volby matematického modelu stěny panelového objektu a na důležitost zahrnutí nelineárního pracovního diagramu (minimálně) svislého styku včetně zohlednění stávajících poruch konstrukce (panely, styky).

BibTex


@article{BUT49112,
 author="Jiří {Oliva} and Petr {Štěpánek} and Ivana {Laníková} and David {Horák} and Libor {Švaříček} and Ivana {Švaříčková}",
 title="Vady, poruchy a sanace panelových objektů (použití dodatečného předpjetí)",
 annote="Rozebrány hlavní vady a poruchy panelových objektů. Upozorněno na význam vhodné volby matematického modelu stěny panelového objektu a na důležitost zahrnutí nelineárního pracovního diagramu (minimálně) svislého styku včetně zohlednění stávajících poruch konstrukce (panely, styky).",
 address="VUT v Brně",
 chapter="49112",
 institution="VUT v Brně",
 journal="Soudní inženýrství",
 number="5",
 volume="21",
 year="2010",
 month="december",
 pages="239--245",
 publisher="VUT v Brně",
 type="journal article - other"
}