Publication detail

Teoretické základy pro optimalizovaný návrh výztuže železobetonových rámových konstrukcí

Original Title

Teoretické základy pro optimalizovaný návrh výztuže železobetonových rámových konstrukcí

Czech Title

Teoretické základy pro optimalizovaný návrh výztuže železobetonových rámových konstrukcí

Language

cs

Original Abstract

v článku je popsaná optimalizace návrhu podélné výztuže železobetonových rámů daného tvaru a průřezů namáhaných normálovou silou a ohybovým momentem. Omezující podmínky jsou dány podmínkami spolehlivosti konstrukce podle odpovídajícího normového předpisu z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti v průřezech podle zadání uživatele. Je uvedena kompletní formulace nelineárního problému optimalizace železobetonových rámů.

Czech abstract

v článku je popsaná optimalizace návrhu podélné výztuže železobetonových rámů daného tvaru a průřezů namáhaných normálovou silou a ohybovým momentem. Omezující podmínky jsou dány podmínkami spolehlivosti konstrukce podle odpovídajícího normového předpisu z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti v průřezech podle zadání uživatele. Je uvedena kompletní formulace nelineárního problému optimalizace železobetonových rámů.

BibTex


@article{BUT48910,
 author="Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek} and Petr {Šimůnek} and David {Horák}",
 title="Teoretické základy pro optimalizovaný návrh výztuže železobetonových rámových konstrukcí",
 annote="v článku je popsaná optimalizace návrhu podélné výztuže železobetonových rámů daného tvaru a průřezů namáhaných normálovou silou a ohybovým momentem. Omezující podmínky jsou dány podmínkami spolehlivosti konstrukce podle odpovídajícího normového předpisu z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti v průřezech podle zadání uživatele. Je uvedena kompletní formulace nelineárního problému optimalizace železobetonových rámů.",
 chapter="48910",
 journal="Stavební obzor",
 number="7",
 volume="19",
 year="2010",
 month="september",
 pages="193--196",
 type="journal article - other"
}