Publication detail

Výzkum eliminace příčných vln na hydraulickém modelu skluzu bezpečnostního přelivu VD Těrlicko

Original Title

Výzkum eliminace příčných vln na hydraulickém modelu skluzu bezpečnostního přelivu VD Těrlicko

Czech Title

Výzkum eliminace příčných vln na hydraulickém modelu skluzu bezpečnostního přelivu VD Těrlicko

Language

cs

Original Abstract

Zvýšení současnou legislativou požadovaných kapacit bočních přelivů a navazujících skluzů oproti původnímu návrhovému stavu vyvolává nutnost hodnocení poměrně komplikovaného hydraulického prostorového jevu s přechodem proudění podkritického do nadkritického, které je na skluzu doprovázeno výskytem výrazných příčných vln. Stručné shrnutí z hydraulického výzkumu bočního přelivu a skluzu vodního díla (VD) Těrlicko na modelu v měřítku M 1:25 předkládáme v tomto článku.

Czech abstract

Zvýšení současnou legislativou požadovaných kapacit bočních přelivů a navazujících skluzů oproti původnímu návrhovému stavu vyvolává nutnost hodnocení poměrně komplikovaného hydraulického prostorového jevu s přechodem proudění podkritického do nadkritického, které je na skluzu doprovázeno výskytem výrazných příčných vln. Stručné shrnutí z hydraulického výzkumu bočního přelivu a skluzu vodního díla (VD) Těrlicko na modelu v měřítku M 1:25 předkládáme v tomto článku.

Documents

BibTex


@article{BUT47823,
 author="Jan {Šulc} and Michal {Žoužela}",
 title="Výzkum eliminace příčných vln na hydraulickém modelu skluzu bezpečnostního přelivu VD Těrlicko",
 annote="Zvýšení současnou legislativou požadovaných kapacit bočních přelivů a navazujících skluzů oproti původnímu návrhovému stavu vyvolává nutnost hodnocení poměrně komplikovaného hydraulického prostorového jevu s přechodem proudění podkritického do nadkritického, které je na skluzu doprovázeno výskytem výrazných příčných vln. Stručné shrnutí z hydraulického výzkumu bočního přelivu a skluzu vodního díla (VD) Těrlicko na modelu v měřítku M 1:25 předkládáme v tomto článku.",
 chapter="47823",
 journal="Vodní hospodářství",
 number="10",
 volume="57",
 year="2007",
 month="october",
 pages="345--349",
 type="journal article - other"
}