Publication detail

Comparison of analytic methods for evaluation of functional and effective brain connectivity from fMRI data

HAVLÍČEK, M. JAN, J. MIKL, M. BRÁZDIL, M.

Original Title

Comparison of analytic methods for evaluation of functional and effective brain connectivity from fMRI data

Czech Title

Srovnání analytických metod pro hodnocení funkční a efektivní mozkové konektivity na základě fMRI dat

English Title

Comparison of analytic methods for evaluation of functional and effective brain connectivity from fMRI data

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The aim of this paper is to describe and mutually compare the commonly used methods for evaluating functional brain connectivity, i.e. correlation analysis, principal component analysis and independent component analysis, and for effective brain connectivity, i.e. psycho-physiological interaction and dynamic causal modelling. For this purpose, all approaches are performed on the same data set, and the mutual relationships among these methods are pointed to.

Czech abstract

Cílem této práce je popsat a vzájemně porovnat metody běžně používané pro výpočet funkční mozkové konektivity jako je: korelační analýza, analýza hlavních komponent a analýza nezávislých komponent, a method pro výpočet efektivní mozkové konektivity jako je: psycho-fyziologická interakce a dynamické kauzální modelování. Za tímto účel jsou všechny přístupy realizovány na stejném souboru dat a vzájemné vztahy mezi těmito metodami jsou patřičně zdůrazněny.

English abstract

The aim of this paper is to describe and mutually compare the commonly used methods for evaluating functional brain connectivity, i.e. correlation analysis, principal component analysis and independent component analysis, and for effective brain connectivity, i.e. psycho-physiological interaction and dynamic causal modelling. For this purpose, all approaches are performed on the same data set, and the mutual relationships among these methods are pointed to.

Keywords

functional, effective, connectivity, dynamic causal modelling, DCM, independent component analysis, ICA, principal componenet analysis, PCA, correlation analysis, fMRI

RIV year

2008

Released

30.06.2008

Publisher

Vutium press

Location

Brno

Pages from

38

Pages to

47

Pages count

10

BibTex


@article{BUT47666,
 author="Martin {Havlíček} and Jiří {Jan} and Michal {Mikl} and Milan {Brázdil}",
 title="Comparison of analytic methods for evaluation of functional and effective brain connectivity from fMRI data",
 annote="The aim of this paper is to describe and mutually compare the commonly used methods for
evaluating functional brain connectivity, i.e. correlation analysis, principal component
analysis and independent component analysis, and for effective brain connectivity, i.e.
psycho-physiological interaction and dynamic causal modelling. For this purpose, all
approaches are performed on the same data set, and the mutual relationships among these
methods are pointed to.",
 address="Vutium press",
 chapter="47666",
 institution="Vutium press",
 journal="Analysis of Biomedical Signals and Images",
 number="1",
 volume="2008",
 year="2008",
 month="june",
 pages="38--47",
 publisher="Vutium press",
 type="journal article"
}