Publication detail

Znalecký objekt v o ceňovacím znalectví

KLEDUS, R.

Original Title

Znalecký objekt v o ceňovacím znalectví

Czech Title

Znalecký objekt v o ceňovacím znalectví

Language

cs

Original Abstract

Znalecké oceňování majetku prováděné v rámci znaleckého oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady představuje odvětví znalecké činnosti s největší potřebou znaleckých posudků. V práci je řešena problémová situace (nestandardní stav) v oceňovacím znalectví, která spočívá ve dvojím pojetí předmětu ocenění (znaleckého objektu). Zákon o oceňování majetku za oceňovaný objekt (za majetek) považuje předmět majetkoprávních vztahů (tzn. věci, práva a jiné majetkové hodnoty), zatímco významná mezinárodní instituce IVSC ve svých oceňovacích standardech vymezuje oceňovaný objekt (majetek) jako vlastnické právo k předmětu majetkoprávních vztahů. Práce se zabývá takovým vymezením předmětu ocenění, který umožňuje uplatňovat systémový přístup při řešení oceňovacích problémů.

Czech abstract

Znalecké oceňování majetku prováděné v rámci znaleckého oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady představuje odvětví znalecké činnosti s největší potřebou znaleckých posudků. V práci je řešena problémová situace (nestandardní stav) v oceňovacím znalectví, která spočívá ve dvojím pojetí předmětu ocenění (znaleckého objektu). Zákon o oceňování majetku za oceňovaný objekt (za majetek) považuje předmět majetkoprávních vztahů (tzn. věci, práva a jiné majetkové hodnoty), zatímco významná mezinárodní instituce IVSC ve svých oceňovacích standardech vymezuje oceňovaný objekt (majetek) jako vlastnické právo k předmětu majetkoprávních vztahů. Práce se zabývá takovým vymezením předmětu ocenění, který umožňuje uplatňovat systémový přístup při řešení oceňovacích problémů.

Documents

BibTex


@article{BUT47647,
 author="Robert {Kledus}",
 title="Znalecký objekt v o ceňovacím znalectví",
 annote="Znalecké oceňování majetku prováděné v rámci znaleckého oboru Ekonomika, odvětví Ceny a odhady představuje odvětví znalecké činnosti s největší potřebou znaleckých posudků. V práci je řešena problémová situace (nestandardní stav) v oceňovacím znalectví, která spočívá ve dvojím pojetí předmětu ocenění (znaleckého objektu). Zákon o oceňování majetku za oceňovaný objekt (za majetek) považuje předmět majetkoprávních vztahů (tzn. věci, práva a jiné majetkové hodnoty), zatímco významná mezinárodní instituce IVSC ve svých oceňovacích standardech vymezuje oceňovaný objekt (majetek) jako vlastnické právo k předmětu majetkoprávních vztahů. Práce se zabývá takovým vymezením předmětu ocenění, který umožňuje uplatňovat systémový přístup při řešení oceňovacích problémů.",
 chapter="47647",
 journal="Soudní inženýrství",
 number="2",
 volume="20",
 year="2009",
 month="august",
 pages="72--84",
 type="journal article - other"
}