Publication detail

Studie použití ocelí vyšších tříd a betonů vyšších pevností v ocelobetonových spřažených nosnících

KARMAZÍNOVÁ, M. POZDÍŠEK, J. KAISER, P.

Original Title

Studie použití ocelí vyšších tříd a betonů vyšších pevností v ocelobetonových spřažených nosnících

Czech Title

Studie použití ocelí vyšších tříd a betonů vyšších pevností v ocelobetonových spřažených nosnících

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá skutečným působením, mechanismy přetváření a porušování a mezní únosností spřažených ocelobetonových ohýbaných nosníků. Je zaměřen na ověření možností použití ocelí vyšších pevností a vysokohodnotných betonů. Řešení problematiky je zaměřeno na sledování únosnosti spřaženého ocelobetonového nosníku konstrukčního řešení a dimenzí obvyklých např. pro nosníky stropních konstrukcí objektů pozemního stavitelství.

Czech abstract

Článek se zabývá skutečným působením, mechanismy přetváření a porušování a mezní únosností spřažených ocelobetonových ohýbaných nosníků. Je zaměřen na ověření možností použití ocelí vyšších pevností a vysokohodnotných betonů. Řešení problematiky je zaměřeno na sledování únosnosti spřaženého ocelobetonového nosníku konstrukčního řešení a dimenzí obvyklých např. pro nosníky stropních konstrukcí objektů pozemního stavitelství.

Documents

BibTex


@article{BUT47070,
 author="Marcela {Karmazínová} and Jan {Pozdíšek} and Petr {Kaiser}",
 title="Studie použití ocelí vyšších tříd a betonů vyšších pevností v ocelobetonových spřažených nosnících",
 annote="Článek se zabývá skutečným působením, mechanismy přetváření a porušování a mezní únosností spřažených ocelobetonových ohýbaných nosníků. Je zaměřen na ověření možností použití ocelí vyšších pevností a vysokohodnotných betonů. Řešení problematiky je zaměřeno na sledování únosnosti spřaženého ocelobetonového nosníku konstrukčního řešení a dimenzí obvyklých např. pro nosníky stropních konstrukcí objektů pozemního stavitelství.",
 address="Konstrukce Media",
 chapter="47070",
 institution="Konstrukce Media",
 journal="Konstrukce",
 number="4",
 volume="8",
 year="2009",
 month="august",
 pages="81--83",
 publisher="Konstrukce Media",
 type="journal article - other"
}