Publication detail

Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů

LISÝ, M. BALÁŠ, M. MOSKALÍK, J. SKÁLA, Z.

Original Title

Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů

Czech Title

Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů

Language

cs

Original Abstract

Článek obsahuje výsledky experimentálního výzkumu zplyňování biomasy a odpadů v atmosférickém fluidním generátoru o výkonu 100 kW umístěného v laboratořích EÚ FSI VUT v Brně. Generátor je vybaven zařízením na čištění vzniklého energoplynu. V rámci výzkumu bylo zkoumáno čištění energoplynu primárními opatřeními ve fluidní vrstvě, v horkém filtru s dolomitickou náplní a v mokré pračce. V současné době byl zahájen také výzkum čištění energoplynu v katalytickém filtru na bázi kovů. V příspěvku je uveden základní popis zplyňovače a nových způsobů čištění včetně schematu zapojení filtračních zařízení, které již předpokládá připojení kogenerační jednotky.

Czech abstract

Článek obsahuje výsledky experimentálního výzkumu zplyňování biomasy a odpadů v atmosférickém fluidním generátoru o výkonu 100 kW umístěného v laboratořích EÚ FSI VUT v Brně. Generátor je vybaven zařízením na čištění vzniklého energoplynu. V rámci výzkumu bylo zkoumáno čištění energoplynu primárními opatřeními ve fluidní vrstvě, v horkém filtru s dolomitickou náplní a v mokré pračce. V současné době byl zahájen také výzkum čištění energoplynu v katalytickém filtru na bázi kovů. V příspěvku je uveden základní popis zplyňovače a nových způsobů čištění včetně schematu zapojení filtračních zařízení, které již předpokládá připojení kogenerační jednotky.

Documents

BibTex


@article{BUT46780,
 author="Martin {Lisý} and Marek {Baláš} and Jiří {Moskalík} and Zdeněk {Skála}",
 title="Kogenerace s fluidním zplyňováním biomasy a odpadů",
 annote="Článek obsahuje výsledky experimentálního výzkumu zplyňování biomasy a odpadů v atmosférickém fluidním generátoru o výkonu 100 kW umístěného v laboratořích EÚ FSI VUT v Brně. Generátor je vybaven zařízením na čištění vzniklého energoplynu. V rámci výzkumu bylo zkoumáno čištění energoplynu primárními opatřeními ve fluidní vrstvě, v horkém filtru s dolomitickou náplní a v mokré pračce. V současné době byl zahájen také výzkum čištění energoplynu v katalytickém filtru na bázi kovů.
V příspěvku je uveden základní popis zplyňovače a nových způsobů čištění včetně schematu zapojení filtračních zařízení, které již předpokládá připojení kogenerační jednotky.",
 address="Konstrukce Media s.r.o.",
 chapter="46780",
 institution="Konstrukce Media s.r.o.",
 journal="All for Power",
 number="2",
 volume="2",
 year="2008",
 month="june",
 pages="13--16",
 publisher="Konstrukce Media s.r.o.",
 type="journal article - other"
}