Publication detail

Přístupy k modelování prozodie v TTS systémech

Jan Čermák, Miroslav Balík

Original Title

Přístupy k modelování prozodie v TTS systémech

Czech Title

Přístupy k modelování prozodie v TTS systémech

Language

cs

Original Abstract

Systémy převádějící text na mluvenou řeč jsou běžně označovány jako TTS (Text-to-Speech) systémy. TTS systémy se v současné době potýkají s základním nedostatkem jímž je nepřirozenost a monotónnost, která je vnímána při delším poslechu velmi negativně, neboť vyžaduje zvýšenou pozornost posluchače a zhoršuje srozumitelnost promluvy. Tento nedostatek v syntetizované promluvě je způsoben absencí prozodických informací v převáděném textu. TTS systém musí chybějící prozodické informace jistým způsobem vytvářet a to na základě fonetické transkripce textu a dané znalostní databáze. Metody využívané k modelování prozodie a možné alternativní přístupy jsou popsány v tomto článku.

Czech abstract

Systémy převádějící text na mluvenou řeč jsou běžně označovány jako TTS (Text-to-Speech) systémy. TTS systémy se v současné době potýkají s základním nedostatkem jímž je nepřirozenost a monotónnost, která je vnímána při delším poslechu velmi negativně, neboť vyžaduje zvýšenou pozornost posluchače a zhoršuje srozumitelnost promluvy. Tento nedostatek v syntetizované promluvě je způsoben absencí prozodických informací v převáděném textu. TTS systém musí chybějící prozodické informace jistým způsobem vytvářet a to na základě fonetické transkripce textu a dané znalostní databáze. Metody využívané k modelování prozodie a možné alternativní přístupy jsou popsány v tomto článku.

Documents

BibTex


@article{BUT46331,
 author="Jan {Čermák} and Miroslav {Balík}",
 title="Přístupy k modelování prozodie v TTS systémech",
 annote="Systémy převádějící text na mluvenou řeč jsou běžně označovány jako TTS (Text-to-Speech) systémy. TTS systémy se v současné době potýkají s základním nedostatkem jímž je nepřirozenost a monotónnost, která je vnímána při delším poslechu velmi negativně, neboť vyžaduje zvýšenou pozornost posluchače a zhoršuje srozumitelnost promluvy. Tento nedostatek v syntetizované promluvě je způsoben absencí prozodických informací v převáděném textu. TTS systém musí chybějící prozodické informace jistým způsobem vytvářet a to na základě fonetické transkripce textu a dané znalostní databáze. Metody využívané k modelování prozodie a možné alternativní přístupy jsou popsány v tomto článku.",
 chapter="46331",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="50",
 volume="2005",
 year="2005",
 month="december",
 pages="1",
 type="journal article - other"
}