Publication detail

Evropské hodnocení předřadníků

PLCH, J., DRÁPELA, J.

Original Title

Evropské hodnocení předřadníků

Czech Title

Evropské hodnocení předřadníků

Language

cs

Original Abstract

Jediným ústředním tématem je hledání cest jak současnou, neúnosnou situaci ve spotřebě elektrické energie řešit a to s cílem snížit ji na všech úrovních. A to i v osvětlovací technice, vzhledem k předřadným prvkům světelných zdrojů, které se podílí na pasivních ztrátách užitečné energie. Jelikož jde o energii spotřebovanou ve velkých objemech, je třeba tyto ztráty klasifikovat, tedy určit kde a proč vznikají, a následně je eliminovat, nebo alespoň minimalizovat. Toto bylo příčinou vzniku klasifikačních energetických tříd uváděných pod zkratkou EEI u předřadníků rtuťových nízkotlakých výbojových zdrojů – zářivek, které rozdělují předřadníky podle jejich příkonu a výkonu zdroje do sedmi základních. Proto v první řadě byla popsána současnost a nepřímo i stanoveny cíle pro období roku 2005–2010. Pro objasnění některých zákonitostí má přispět i tento článek.

Czech abstract

Jediným ústředním tématem je hledání cest jak současnou, neúnosnou situaci ve spotřebě elektrické energie řešit a to s cílem snížit ji na všech úrovních. A to i v osvětlovací technice, vzhledem k předřadným prvkům světelných zdrojů, které se podílí na pasivních ztrátách užitečné energie. Jelikož jde o energii spotřebovanou ve velkých objemech, je třeba tyto ztráty klasifikovat, tedy určit kde a proč vznikají, a následně je eliminovat, nebo alespoň minimalizovat. Toto bylo příčinou vzniku klasifikačních energetických tříd uváděných pod zkratkou EEI u předřadníků rtuťových nízkotlakých výbojových zdrojů – zářivek, které rozdělují předřadníky podle jejich příkonu a výkonu zdroje do sedmi základních. Proto v první řadě byla popsána současnost a nepřímo i stanoveny cíle pro období roku 2005–2010. Pro objasnění některých zákonitostí má přispět i tento článek.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT4615,
 author="Jiří {Plch} and Jiří {Drápela}",
 title="Evropské hodnocení předřadníků",
 annote="Jediným ústředním tématem je hledání cest jak současnou, neúnosnou situaci ve spotřebě elektrické energie řešit a to s cílem snížit ji na všech úrovních. 
A to i v osvětlovací technice, vzhledem k předřadným prvkům světelných zdrojů, které se podílí na pasivních ztrátách užitečné energie. Jelikož jde o energii spotřebovanou ve velkých objemech, je třeba tyto ztráty klasifikovat, tedy určit kde a proč vznikají, a následně je eliminovat, nebo alespoň minimalizovat.
Toto bylo příčinou vzniku klasifikačních energetických tříd uváděných pod zkratkou EEI u předřadníků rtuťových nízkotlakých výbojových zdrojů – zářivek, které rozdělují předřadníky podle jejich příkonu a výkonu zdroje do sedmi základních.
Proto v první řadě byla popsána současnost a nepřímo i stanoveny cíle pro období roku 2005–2010. Pro objasnění některých zákonitostí má přispět i tento článek.",
 address="MSE CZ s.r.o., Brno",
 booktitle="Sborník přednášek VIII. Mezinárodní konference o měření",
 chapter="4615",
 howpublished="print",
 institution="MSE CZ s.r.o., Brno",
 year="2000",
 month="may",
 pages="35--37",
 publisher="MSE CZ s.r.o., Brno",
 type="conference paper"
}