Publication detail

Výběr nejvhodnějšího konvolučního kódu - I

KŘIVÁNEK, V. ČÍKA, P.

Original Title

Výběr nejvhodnějšího konvolučního kódu - I

Czech Title

Výběr nejvhodnějšího konvolučního kódu - I

Language

cs

Original Abstract

Při přenosu dat se díky zvyšování přenosové rychlosti stále častěji setkáváme s chybami, které mají tendenci shlukovat se. K dispozici jsou konvoluční kódy, které jsou schopny tento přenos dostatečně účinně zabezpečit. Budou srovnány základní konvoluční kódy, které jsou snadno obvodově řešitelné a lze tak jednodušeji simulovat jejich funkci. Předkládaný článek se zabývá návrhem příslušných kódů.

Czech abstract

Při přenosu dat se díky zvyšování přenosové rychlosti stále častěji setkáváme s chybami, které mají tendenci shlukovat se. K dispozici jsou konvoluční kódy, které jsou schopny tento přenos dostatečně účinně zabezpečit. Budou srovnány základní konvoluční kódy, které jsou snadno obvodově řešitelné a lze tak jednodušeji simulovat jejich funkci. Předkládaný článek se zabývá návrhem příslušných kódů.

Documents

BibTex


@article{BUT45269,
 author="Vítězslav {Křivánek} and Petr {Číka}",
 title="Výběr nejvhodnějšího konvolučního kódu - I",
 annote="Při přenosu dat se díky zvyšování přenosové rychlosti stále častěji setkáváme s chybami, které mají tendenci shlukovat se. K dispozici jsou konvoluční kódy, které jsou schopny tento přenos dostatečně účinně zabezpečit. Budou srovnány základní konvoluční kódy, které jsou snadno obvodově řešitelné a lze tak jednodušeji simulovat jejich funkci. Předkládaný článek se zabývá návrhem příslušných kódů.",
 chapter="45269",
 journal="Access Server",
 number="03",
 volume="5",
 year="2007",
 month="march",
 pages="1",
 type="journal article - other"
}