Publication detail

Pasivní rodinný dům s železobetonovým skeletem.

Original Title

Pasivní rodinný dům s železobetonovým skeletem.

Czech Title

Pasivní rodinný dům s železobetonovým skeletem.

Language

cs

Original Abstract

Projekt pasivního rodinného domu s aplikací materiálů tradičních i z druhotných surovin dostupných na trhu i nově vyvinutých, které jsou využity v jednotlivých subsystémech budovy. Hlavní ideou je provázat vysoké požadavky na úsporu energií s využitím druhotných surovin jako základního předpokladu udržitelného rozvoje stavebnictví v nejbližším období. Pozornost je zaměřena zejména na návrh a řešení konstrukčních detailů z hlediska konstrukčního, tepelně technického, vlhkostního, vzduchotěsnosti, volby materiálů, technologie atd. Je provedena podrobná statická analýza nosného systému budovy s ohledem na možné nejistoty ve vstupních parametrech.

Czech abstract

Projekt pasivního rodinného domu s aplikací materiálů tradičních i z druhotných surovin dostupných na trhu i nově vyvinutých, které jsou využity v jednotlivých subsystémech budovy. Hlavní ideou je provázat vysoké požadavky na úsporu energií s využitím druhotných surovin jako základního předpokladu udržitelného rozvoje stavebnictví v nejbližším období. Pozornost je zaměřena zejména na návrh a řešení konstrukčních detailů z hlediska konstrukčního, tepelně technického, vlhkostního, vzduchotěsnosti, volby materiálů, technologie atd. Je provedena podrobná statická analýza nosného systému budovy s ohledem na možné nejistoty ve vstupních parametrech.

BibTex


@article{BUT44717,
 author="Libor {Matějka} and Jan {Pěnčík} and Aleš {Florian}",
 title="Pasivní rodinný dům s železobetonovým skeletem.",
 annote="Projekt pasivního rodinného domu s aplikací materiálů tradičních i z druhotných surovin dostupných na trhu i nově vyvinutých, které jsou využity v jednotlivých subsystémech budovy. Hlavní ideou je provázat vysoké požadavky na úsporu energií s využitím druhotných surovin jako základního předpokladu udržitelného rozvoje stavebnictví v nejbližším období. Pozornost je zaměřena zejména na návrh a řešení konstrukčních detailů z hlediska konstrukčního, tepelně technického, vlhkostního, vzduchotěsnosti, volby materiálů, technologie atd. Je provedena podrobná statická analýza nosného systému budovy s ohledem na možné nejistoty ve vstupních parametrech.",
 chapter="44717",
 journal="Sanace betonových konstrukcí",
 number="2",
 volume="12",
 year="2007",
 month="april",
 pages="1--6",
 type="journal article - other"
}