Publication detail

Zřícení střešní konstrukce z dřevěných sbíjených příhradových vazníků

Original Title

Zřícení střešní konstrukce z dřevěných sbíjených příhradových vazníků

Czech Title

Zřícení střešní konstrukce z dřevěných sbíjených příhradových vazníků

Language

cs

Original Abstract

V zimní období 2005 - 2006 se vyznačovalo tím, že napadlo neobvykle velké množství sněhu a docházelo k přetížení střech sněhem. Příčin havárií bylo zpravidla více a nejsou ověřené údaje, z kterých by bylo možno vytvořit závěry, zda tyto havárie byly převážně způsobeny značným přetížením sněhem nebo zda k nich došlo zejména v důsledku jejich špatného stavu, zaviněného chybným návrhem nebo provedením, případně nedostatečnou údržbou. V příspěvku je představen případ, kdy došlo ke zřícení střešní konstrukce z dřevěných sbíjených příhradových vazníku při sněhové pokrývce přesahující normovými předpisy stanovené zatížení sněhem, avšak rozhodují příčinou bylo chybné provedení hřebíkových spojů.

Czech abstract

V zimní období 2005 - 2006 se vyznačovalo tím, že napadlo neobvykle velké množství sněhu a docházelo k přetížení střech sněhem. Příčin havárií bylo zpravidla více a nejsou ověřené údaje, z kterých by bylo možno vytvořit závěry, zda tyto havárie byly převážně způsobeny značným přetížením sněhem nebo zda k nich došlo zejména v důsledku jejich špatného stavu, zaviněného chybným návrhem nebo provedením, případně nedostatečnou údržbou. V příspěvku je představen případ, kdy došlo ke zřícení střešní konstrukce z dřevěných sbíjených příhradových vazníku při sněhové pokrývce přesahující normovými předpisy stanovené zatížení sněhem, avšak rozhodují příčinou bylo chybné provedení hřebíkových spojů.

BibTex


@article{BUT44716,
 author="Miloš {Lavický} and Jan {Pěnčík}",
 title="Zřícení střešní konstrukce z dřevěných sbíjených příhradových vazníků",
 annote="V zimní období 2005 - 2006 se vyznačovalo tím, že napadlo neobvykle velké množství sněhu a docházelo k přetížení střech sněhem. Příčin havárií bylo zpravidla více a nejsou ověřené údaje, z kterých by bylo možno vytvořit závěry, zda tyto havárie byly převážně způsobeny značným přetížením sněhem nebo zda k nich došlo zejména v důsledku jejich špatného stavu, zaviněného chybným návrhem nebo provedením, případně nedostatečnou údržbou. V příspěvku je představen případ, kdy došlo ke zřícení střešní konstrukce z dřevěných sbíjených příhradových vazníku při sněhové pokrývce přesahující normovými předpisy stanovené zatížení sněhem, avšak rozhodují příčinou bylo chybné provedení hřebíkových spojů.",
 chapter="44716",
 journal="Soudní inženýrství",
 number="2",
 volume="18",
 year="2007",
 month="june",
 pages="106--109",
 type="journal article - other"
}