Publication detail

Statická analýza panelového objektu

OLIVA, J. ŠTĚPÁNEK, P.

Original Title

Statická analýza panelového objektu

Czech Title

Statická analýza panelového objektu

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek předkládá některé závěry nelineární anlyzy chování obecného svislého styku prefabrikovaných prvků metodou konečných prvků a jejich aplikaci na řešení vybrané problematiky zásahů do panelových soustav - projekt "Vliv dodatečného předpětí na celkovou statickou spolehlivost objektu a na dodatečné provádění atypických otvorů v konstrukčním systému panelové soustavy P1.11.

Czech abstract

Příspěvek předkládá některé závěry nelineární anlyzy chování obecného svislého styku prefabrikovaných prvků metodou konečných prvků a jejich aplikaci na řešení vybrané problematiky zásahů do panelových soustav - projekt "Vliv dodatečného předpětí na celkovou statickou spolehlivost objektu a na dodatečné provádění atypických otvorů v konstrukčním systému panelové soustavy P1.11.

Documents

BibTex


@article{BUT44674,
 author="Jiří {Oliva} and Petr {Štěpánek}",
 title="Statická analýza panelového objektu",
 annote="Příspěvek předkládá některé závěry nelineární anlyzy chování obecného svislého styku prefabrikovaných prvků metodou konečných prvků a jejich aplikaci na řešení vybrané problematiky zásahů do panelových soustav - projekt "Vliv dodatečného předpětí na celkovou statickou spolehlivost objektu a na dodatečné provádění atypických otvorů v konstrukčním systému panelové soustavy P1.11.
",
 address="Beton TSK, s.r.o.",
 chapter="44674",
 institution="Beton TSK, s.r.o.",
 journal="Beton TKS",
 number="3",
 volume="2006",
 year="2006",
 month="march",
 pages="43--48",
 publisher="Beton TSK, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}