Publication detail

Využití RPS pro potlačování šumu v řečových signálech

Radek Zezula, Ivan Koula, Zdeněk Smékal

Original Title

Využití RPS pro potlačování šumu v řečových signálech

Czech Title

Využití RPS pro potlačování šumu v řečových signálech

Language

cs

Original Abstract

V tomto článku jsou použity koncepty z oblasti nelineárních dynamických systémů pro popis řečového signálu. Modelování řečového signálu je provedeno jeho přepisem na vícedimensionální atraktory, vložením řečového signálu do rekonstruovaného stavového prostoru (Reconstructed Phase Space). V něm se aproximují lokální geometrické struktury atraktoru pomocí adaptivního algoritmu využívajícího singulární dekompozici matice popisující prostor RPS za účelem redukce šumu v řečovém signálu.

Czech abstract

V tomto článku jsou použity koncepty z oblasti nelineárních dynamických systémů pro popis řečového signálu. Modelování řečového signálu je provedeno jeho přepisem na vícedimensionální atraktory, vložením řečového signálu do rekonstruovaného stavového prostoru (Reconstructed Phase Space). V něm se aproximují lokální geometrické struktury atraktoru pomocí adaptivního algoritmu využívajícího singulární dekompozici matice popisující prostor RPS za účelem redukce šumu v řečovém signálu.

Documents

BibTex


@article{BUT43784,
 author="Radek {Zezula} and Ivan {Koula} and Zdeněk {Smékal}",
 title="Využití RPS pro potlačování šumu v řečových signálech",
 annote="V tomto článku jsou použity koncepty z oblasti nelineárních dynamických systémů pro popis řečového signálu. Modelování řečového signálu je provedeno jeho přepisem na vícedimensionální atraktory, vložením řečového signálu do rekonstruovaného stavového prostoru (Reconstructed Phase Space). V něm se aproximují lokální geometrické struktury atraktoru pomocí adaptivního algoritmu využívajícího singulární dekompozici matice popisující prostor RPS za účelem redukce šumu v řečovém signálu.",
 chapter="43784",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="12",
 volume="2006",
 year="2006",
 month="december",
 pages="1",
 type="journal article - other"
}