Publication detail

Dostupnost optických bezkabelových spojů

Original Title

Dostupnost optických bezkabelových spojů

Czech Title

Dostupnost optických bezkabelových spojů

Language

cs

Original Abstract

Optické bezkabelové spoje přenášejí data atmosférou úzkým světelným svazkem. Tento způsob přenosu sebou ovšem nese problém velké náchylnosti na možné rušení komunikace. Jedná se zejména o možnost zastínění přenosové cesty fyzickými objekty a především vysoká citlivost na meteorologické činitele jako jsou déšť, sníh a mlha. Pro popis vlastností těchto ovlivňujících faktorů jsou využívány statistické metody. Předložený článek pojednává o metodě pro odhad míry nedostupnosti spoje využívající standardních meteorologických pozorování.

Czech abstract

Optické bezkabelové spoje přenášejí data atmosférou úzkým světelným svazkem. Tento způsob přenosu sebou ovšem nese problém velké náchylnosti na možné rušení komunikace. Jedná se zejména o možnost zastínění přenosové cesty fyzickými objekty a především vysoká citlivost na meteorologické činitele jako jsou déšť, sníh a mlha. Pro popis vlastností těchto ovlivňujících faktorů jsou využívány statistické metody. Předložený článek pojednává o metodě pro odhad míry nedostupnosti spoje využívající standardních meteorologických pozorování.

BibTex


@article{BUT43673,
 author="Radim {Kopp} and Zdeněk {Kolka}",
 title="Dostupnost optických bezkabelových spojů",
 annote="Optické bezkabelové spoje přenášejí data atmosférou úzkým světelným svazkem. Tento způsob přenosu sebou ovšem nese problém velké náchylnosti na možné rušení komunikace. Jedná se zejména o možnost zastínění přenosové cesty fyzickými objekty a především vysoká citlivost na meteorologické činitele jako jsou déšť, sníh a mlha. Pro popis vlastností těchto ovlivňujících faktorů jsou využívány statistické metody. Předložený článek pojednává o metodě pro odhad míry nedostupnosti spoje využívající standardních meteorologických pozorování.",
 chapter="43673",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="06051",
 volume="2006",
 year="2006",
 month="november",
 pages="1",
 type="journal article - other"
}