Publication detail

Výzkum a realizace rekonstrukce funkčního objektu VD Znomo

Original Title

Výzkum a realizace rekonstrukce funkčního objektu VD Znomo

Czech Title

Výzkum a realizace rekonstrukce funkčního objektu VD Znomo

Language

cs

Original Abstract

Padesátá a šedesátá léta 20. století představovala na našem území dobu výstavby mnoha vodních děl. Jednou z přehrad, které byly v této době vybudovány je i VD Znojmo. Jedná se o sypanou hráz kombinovanou se sdruženým funkčním objektem, jehož bezpečnostní přeliv byl navržen pro převedení kontrolního průtoku Q = 355 m3.s-1. Dle současných požadavků (TNV 75 2935) by mělo být přelivem zajištěno bezpečné převedení průtoku Q = 610 m3.s-1, proto bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci. Navrženy byly úpravy stávajícího sdruženého objektu, a to především snížení koruny přelivu v kombinaci s výměnou stávajících klapkových uzávěrů za uzávěry segmentové, zřízení vlnolamu na koruně hráze a úprava vývaru. S ohledem na rozsah prací a složitost proudění na podobných objektech bylo nutno provést posouzení a upřesněně navržených úprav v rámci výzkumu na hydraulickém modelu. Tento článek shrnuje výsledky hydrotechnického výzkumu a jejich následnou praktickou aplikaci při právě probíhající rekonstrukci VD Znojmo.

Czech abstract

Padesátá a šedesátá léta 20. století představovala na našem území dobu výstavby mnoha vodních děl. Jednou z přehrad, které byly v této době vybudovány je i VD Znojmo. Jedná se o sypanou hráz kombinovanou se sdruženým funkčním objektem, jehož bezpečnostní přeliv byl navržen pro převedení kontrolního průtoku Q = 355 m3.s-1. Dle současných požadavků (TNV 75 2935) by mělo být přelivem zajištěno bezpečné převedení průtoku Q = 610 m3.s-1, proto bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci. Navrženy byly úpravy stávajícího sdruženého objektu, a to především snížení koruny přelivu v kombinaci s výměnou stávajících klapkových uzávěrů za uzávěry segmentové, zřízení vlnolamu na koruně hráze a úprava vývaru. S ohledem na rozsah prací a složitost proudění na podobných objektech bylo nutno provést posouzení a upřesněně navržených úprav v rámci výzkumu na hydraulickém modelu. Tento článek shrnuje výsledky hydrotechnického výzkumu a jejich následnou praktickou aplikaci při právě probíhající rekonstrukci VD Znojmo.

Documents

BibTex


@article{BUT43669,
 author="Vlastimil {Stara} and Jan {Šulc} and Miroslav {Špano}",
 title="Výzkum a realizace rekonstrukce funkčního objektu VD Znomo",
 annote="Padesátá a šedesátá léta 20. století představovala na našem území dobu výstavby mnoha vodních děl. Jednou z přehrad, které byly v této době vybudovány je i VD Znojmo. Jedná se o sypanou hráz kombinovanou se sdruženým funkčním objektem, jehož bezpečnostní přeliv byl navržen pro převedení kontrolního průtoku Q = 355 m3.s-1. Dle současných požadavků (TNV 75 2935) by mělo být přelivem zajištěno bezpečné převedení průtoku Q = 610 m3.s-1, proto bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci. Navrženy byly úpravy stávajícího sdruženého objektu, a to především snížení koruny přelivu v kombinaci s výměnou stávajících klapkových uzávěrů za uzávěry segmentové, zřízení vlnolamu na koruně hráze a úprava vývaru. S ohledem na rozsah prací a složitost proudění na podobných objektech bylo nutno provést posouzení a upřesněně navržených úprav v rámci výzkumu na hydraulickém modelu. Tento článek shrnuje výsledky hydrotechnického výzkumu a jejich následnou praktickou aplikaci při právě probíhající rekonstrukci VD Znojmo.",
 address="Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku",
 chapter="43669",
 institution="Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku",
 journal="VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA",
 number="5-6/2006",
 volume="XLIX",
 year="2006",
 month="may",
 pages="9--12",
 publisher="Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku",
 type="journal article - other"
}