Publication detail

Model odsiřování a optimalizace odsiřovacího procesu pomocí tvorby vhodného proudového pole v absorbéru

Original Title

Model odsiřování a optimalizace odsiřovacího procesu pomocí tvorby vhodného proudového pole v absorbéru

Czech Title

Model odsiřování a optimalizace odsiřovacího procesu pomocí tvorby vhodného proudového pole v absorbéru

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku je prezentován počítačový model odsiřování spalin pomocí polosuché metody rozstřikem vodní suspense vápenného mléka rotačním atomizérem spolu s modelem stáří spalin. Budou prezentovány výsledky ve formě polí rychlostí, teplot, koncentrací H2O a SO2, trajektorií částic a tzv. stáří spalin

Czech abstract

V příspěvku je prezentován počítačový model odsiřování spalin pomocí polosuché metody rozstřikem vodní suspense vápenného mléka rotačním atomizérem spolu s modelem stáří spalin. Budou prezentovány výsledky ve formě polí rychlostí, teplot, koncentrací H2O a SO2, trajektorií částic a tzv. stáří spalin

BibTex


@article{BUT43448,
 author="Jaroslav {Katolický} and Miroslav {Jícha}",
 title="Model odsiřování a optimalizace odsiřovacího procesu pomocí tvorby vhodného proudového pole v absorbéru",
 annote="V příspěvku je prezentován počítačový model odsiřování spalin pomocí polosuché metody rozstřikem vodní suspense vápenného mléka rotačním atomizérem spolu s modelem stáří spalin. Budou prezentovány výsledky ve formě polí rychlostí, teplot, koncentrací H2O a SO2, trajektorií částic a tzv. stáří spalin",
 chapter="43448",
 journal="Kotle a energetická zařízení 2006",
 number="1",
 volume="2007",
 year="2007",
 month="march",
 pages="60--67",
 type="journal article - other"
}