Publication detail

Hydrotechnický modelový výzkum funkčního objektu vodního díla Znojmo

Original Title

Hydrotechnický modelový výzkum funkčního objektu vodního díla Znojmo

Czech Title

Hydrotechnický modelový výzkum funkčního objektu vodního díla Znojmo

Language

cs

Original Abstract

Zvýšení bezpečnosti přehrad proti porušení důsledkem jejich přelití při povodních je dnes častým tématem odborných diskuzí. Rekonstrukce stávajících funkčních objektů těchto přehrad je jednou z možností jak dosáhnout požadované bezpečnosti. Teoretická hydromechanika a matematické modelování ještě neumožňují pro funkční objekty přehrad řešit složité případy prostorového proudění. Významnější zásah do stávajících funkčních objektů přehrad při návrzích jejich rekonstrukcí bez hydraulického výzkumu na fyzikálním modelu je riskantní a mnohdy zcela nemyslitelný. Po vyhodnocení následků extrémních povodní na Dyji a na vodním díle (dále VD) Znojmo v poslední dekádě minulého a na počátku tohoto století byla ke zvýšení bezpečnosti sypané hráze (proti porušení důsledkem přelití) navržena rekonstrukce jejího sdruženého funkčního objektu. Rekonstrukce předpokládá zkapacitnění bezpečnostního přelivu funkčního objektu VD Znojmo včetně úprav napojení na koryto řeky Dyje pod hrází. Článek souhrnně popisuje výsledky hydrotechnického výzkumu varianty 2b funkčního objektu VD Znojmo dle [2], který byl proveden na základě objednávky investora Povodí Moravy, s. p. v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně v únoru 2004.

Czech abstract

Zvýšení bezpečnosti přehrad proti porušení důsledkem jejich přelití při povodních je dnes častým tématem odborných diskuzí. Rekonstrukce stávajících funkčních objektů těchto přehrad je jednou z možností jak dosáhnout požadované bezpečnosti. Teoretická hydromechanika a matematické modelování ještě neumožňují pro funkční objekty přehrad řešit složité případy prostorového proudění. Významnější zásah do stávajících funkčních objektů přehrad při návrzích jejich rekonstrukcí bez hydraulického výzkumu na fyzikálním modelu je riskantní a mnohdy zcela nemyslitelný. Po vyhodnocení následků extrémních povodní na Dyji a na vodním díle (dále VD) Znojmo v poslední dekádě minulého a na počátku tohoto století byla ke zvýšení bezpečnosti sypané hráze (proti porušení důsledkem přelití) navržena rekonstrukce jejího sdruženého funkčního objektu. Rekonstrukce předpokládá zkapacitnění bezpečnostního přelivu funkčního objektu VD Znojmo včetně úprav napojení na koryto řeky Dyje pod hrází. Článek souhrnně popisuje výsledky hydrotechnického výzkumu varianty 2b funkčního objektu VD Znojmo dle [2], který byl proveden na základě objednávky investora Povodí Moravy, s. p. v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně v únoru 2004.

Documents

BibTex


@article{BUT42932,
 author="Vlastimil {Stara} and Jan {Šulc} and Miroslav {Špano}",
 title="Hydrotechnický modelový výzkum funkčního objektu vodního díla Znojmo",
 annote="Zvýšení bezpečnosti přehrad proti porušení důsledkem jejich přelití při povodních je dnes častým tématem odborných diskuzí. Rekonstrukce stávajících funkčních objektů těchto přehrad je jednou z možností jak dosáhnout požadované bezpečnosti. Teoretická hydromechanika a matematické modelování ještě neumožňují pro funkční objekty přehrad řešit složité případy prostorového proudění. Významnější zásah do stávajících funkčních objektů přehrad při návrzích jejich rekonstrukcí bez hydraulického výzkumu na fyzikálním modelu je riskantní a mnohdy zcela nemyslitelný. Po vyhodnocení následků extrémních povodní na Dyji a na vodním díle (dále VD) Znojmo v poslední dekádě minulého a na počátku tohoto století byla ke zvýšení bezpečnosti sypané hráze (proti porušení důsledkem přelití) navržena rekonstrukce jejího sdruženého funkčního objektu. Rekonstrukce předpokládá zkapacitnění bezpečnostního přelivu funkčního objektu VD Znojmo včetně úprav napojení na koryto řeky Dyje pod hrází. Článek souhrnně popisuje výsledky hydrotechnického výzkumu varianty 2b funkčního objektu VD Znojmo dle [2], který byl proveden na základě objednávky investora Povodí Moravy, s. p. v Laboratoři vodohospodářského výzkumu Ústavu vodních staveb Fakulty stavební VUT v Brně v únoru 2004.",
 address="Vodní hospodářství spol. s r. o., U libeňského pivovaru 10/2015, 180 00 Praha 8",
 chapter="42932",
 institution="Vodní hospodářství spol. s r. o., U libeňského pivovaru 10/2015, 180 00 Praha 8",
 journal="Vodní hospodářství, Čistírenské listy",
 number="4/2005",
 volume="55",
 year="2005",
 month="april",
 pages="104--107",
 publisher="Vodní hospodářství spol. s r. o., U libeňského pivovaru 10/2015, 180 00 Praha 8",
 type="journal article - other"
}