Publication detail

Jak ovlivňují zbytková napětí od lisování deformační stabilitu lamel brzdných odporníků trakčních vozidel

Original Title

Jak ovlivňují zbytková napětí od lisování deformační stabilitu lamel brzdných odporníků trakčních vozidel

Czech Title

Jak ovlivňují zbytková napětí od lisování deformační stabilitu lamel brzdných odporníků trakčních vozidel

Language

cs

Original Abstract

Brzdový odporník je zařízení sloužící k přeměně kinetické energie trakčních vozidel v teplo. Tato přeměna probíhá při tzv. elektrodynamickém brždění vozidla. Základem brzdového odporníku je odporový svazek, který je tvořen potřebným počtem lamel o tloušťkách 0,4 mm. Tyto lamely jsou pro zvýšení ohybové tuhosti tvarově prolisovány. K výrobě lamel se používá odporový materiál, kterým je austenitická ocel. Při elektrodynamickém brždění vozidla se lamely zahřívají na vysoké teploty (až 900 stupňů Celsia). Důsledkem těchto vysokých teplot pak vzniká v lamelách plastická deformace, která má za následek globální i lokální ztrátu deformační stability. Mají-li být výsledky modelování, v rámci něhož se hledají příčiny vzniku mezního stavu deformační stability věrohodné, pak je nutno analyzovat vliv zbytkových napětí od lisování na uvedený mezní stav.

Czech abstract

Brzdový odporník je zařízení sloužící k přeměně kinetické energie trakčních vozidel v teplo. Tato přeměna probíhá při tzv. elektrodynamickém brždění vozidla. Základem brzdového odporníku je odporový svazek, který je tvořen potřebným počtem lamel o tloušťkách 0,4 mm. Tyto lamely jsou pro zvýšení ohybové tuhosti tvarově prolisovány. K výrobě lamel se používá odporový materiál, kterým je austenitická ocel. Při elektrodynamickém brždění vozidla se lamely zahřívají na vysoké teploty (až 900 stupňů Celsia). Důsledkem těchto vysokých teplot pak vzniká v lamelách plastická deformace, která má za následek globální i lokální ztrátu deformační stability. Mají-li být výsledky modelování, v rámci něhož se hledají příčiny vzniku mezního stavu deformační stability věrohodné, pak je nutno analyzovat vliv zbytkových napětí od lisování na uvedený mezní stav.

BibTex


@article{BUT42883,
 author="Přemysl {Janíček} and Petr {Skalka} and Jindřich {Petruška} and Františka {Pešlová}",
 title="Jak ovlivňují zbytková napětí od lisování deformační stabilitu lamel brzdných odporníků trakčních vozidel",
 annote="Brzdový odporník je zařízení sloužící k přeměně kinetické energie trakčních vozidel v teplo. Tato přeměna probíhá při tzv. elektrodynamickém brždění vozidla. Základem brzdového odporníku je odporový svazek, který je tvořen potřebným počtem lamel o tloušťkách 0,4 mm. Tyto lamely jsou pro zvýšení ohybové tuhosti tvarově prolisovány. K výrobě lamel se používá odporový materiál, kterým je austenitická ocel. Při elektrodynamickém brždění vozidla se lamely zahřívají na vysoké teploty (až 900 stupňů Celsia). Důsledkem těchto vysokých teplot pak vzniká v lamelách plastická deformace, která má za následek globální i lokální ztrátu deformační stability. Mají-li být výsledky modelování, v rámci něhož se hledají příčiny vzniku mezního stavu deformační stability věrohodné, pak je nutno analyzovat vliv zbytkových napětí od lisování na uvedený mezní stav.",
 address="Ústav techniky a řízení výroby UJEP Ústí nad Labem",
 chapter="42883",
 institution="Ústav techniky a řízení výroby UJEP Ústí nad Labem",
 journal="Strojírenská technologie",
 number="zvláštní",
 volume="10",
 year="2005",
 month="december",
 pages="74--80",
 publisher="Ústav techniky a řízení výroby UJEP Ústí nad Labem",
 type="journal article - other"
}