Publication detail

Zlepšení regulace napájecí vody bubnového kotle - příklad řešení

NĚMEC, Z.

Original Title

Zlepšení regulace napájecí vody bubnového kotle - příklad řešení

Czech Title

Zlepšení regulace napájecí vody bubnového kotle - příklad řešení

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek ukazuje příklad řešení regulace napájecí vody bubnového kotle. Problém je obecněji analyzován a řešení je teoreticky zdůvodněno, protože se jedná o regulovanou soustavu s neminimální fází a tudíž obtížně regulovatelnou. Jsou uvedeny modely dané konkrétní regulované soustavy a jsou popsány navržené úpravy dřívější regulace. Přínosy úprav regulace jsou demonstrovány porovnáním původní a upravené regulace.

Czech abstract

Příspěvek ukazuje příklad řešení regulace napájecí vody bubnového kotle. Problém je obecněji analyzován a řešení je teoreticky zdůvodněno, protože se jedná o regulovanou soustavu s neminimální fází a tudíž obtížně regulovatelnou. Jsou uvedeny modely dané konkrétní regulované soustavy a jsou popsány navržené úpravy dřívější regulace. Přínosy úprav regulace jsou demonstrovány porovnáním původní a upravené regulace.

Documents

BibTex


@article{BUT42788,
 author="Zdeněk {Němec} and Zdeněk {Skála} and Milan {Koňařík}",
 title="Zlepšení regulace napájecí vody bubnového kotle - příklad řešení",
 annote="Příspěvek ukazuje příklad řešení regulace napájecí vody bubnového kotle. Problém je obecněji analyzován a řešení je teoreticky zdůvodněno, protože se jedná o regulovanou soustavu s neminimální fází a tudíž obtížně regulovatelnou. Jsou uvedeny modely dané konkrétní regulované soustavy a jsou popsány navržené úpravy dřívější regulace. Přínosy úprav regulace jsou demonstrovány porovnáním původní a upravené regulace.",
 chapter="42788",
 journal="Energetika",
 number="5",
 volume="55",
 year="2005",
 month="may",
 pages="168",
 type="journal article - other"
}