Publication detail

Kinetika vzniku trhlin v žule při rostoucím zatěžování

Original Title

Kinetika vzniku trhlin v žule při rostoucím zatěžování

Czech Title

Kinetika vzniku trhlin v žule při rostoucím zatěžování

Language

cs

Original Abstract

Současným pozorováním akustické AE a elektromagnetické EME emise byl sledován proces vzniku trhlin.

Czech abstract

Současným pozorováním akustické AE a elektromagnetické EME emise byl sledován proces vzniku trhlin.

BibTex


@article{BUT40843,
  author="Josef {Šikula} and Pavel {Koktavý} and Marta {Kořenská} and Jan {Pavelka} and Vlasta {Sedláková} and Tomáš {Lokajíček}",
  title="Kinetika vzniku trhlin v žule při rostoucím zatěžování",
  annote="Současným pozorováním akustické AE a elektromagnetické EME emise byl sledován proces vzniku trhlin.",
  chapter="40843",
  number="2",
  volume="2002",
  year="2002",
  month="january",
  pages="17",
  type="journal article - other"
}