Publication detail

Konjugace zobrazení a funkcí. In: Matematika a didaktika matematiky

CHVALINA, J., FRANCOVÁ, M., COUFALOVÁ, Y.

Original Title

Konjugace zobrazení a funkcí. In: Matematika a didaktika matematiky

Czech Title

Konjugace zobrazení a funkcí. In: Matematika a didaktika matematiky

Language

cs

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT3986,
 author="Jan {Chvalina} and Marta {Francová} and Yvona {Coufalová}",
 title="Konjugace zobrazení a funkcí. In: Matematika a didaktika matematiky",
 address="PdF MU Brno",
 booktitle="Matematika a Didaktika matematiky",
 chapter="3986",
 edition="122",
 institution="PdF MU Brno",
 year="1993",
 month="january",
 pages="31",
 publisher="PdF MU Brno",
 type="conference paper"
}