Publication detail

Zhodnocení současného stavu českého teplárenství a nástin vývojových tendencí

Original Title

Zhodnocení současného stavu českého teplárenství a nástin vývojových tendencí

Czech Title

Zhodnocení současného stavu českého teplárenství a nástin vývojových tendencí

Language

cs

BibTex


@article{BUT38769,
  author="Jaroslav {Kadrnožka} and Jan {Fiedler}",
  title="Zhodnocení současného stavu českého teplárenství a nástin vývojových tendencí",
  chapter="38769",
  journal="Energetika",
  number="12",
  volume="1997",
  year="1997",
  month="december",
  pages="401",
  type="journal article - other"
}