Publication detail

VYUŽITÍ 1D SIMULAČNÍCH NÁSTROJŮ PŘI TVORBĚ MODELŮ PRO SIMULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V KABINÁCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Original Title

VYUŽITÍ 1D SIMULAČNÍCH NÁSTROJŮ PŘI TVORBĚ MODELŮ PRO SIMULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V KABINÁCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Czech Title

VYUŽITÍ 1D SIMULAČNÍCH NÁSTROJŮ PŘI TVORBĚ MODELŮ PRO SIMULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V KABINÁCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Language

cs

Original Abstract

Zajištění tepelné pohody v kabině dopravních prostředků při minimalizaci energetických nároků je v současné době aktuální a intenzivně zkoumanou problematikou. Článek pojednává o využití 1D simulačních nástrojů (např. RadTherm, Theseus-FE) při tvorbě modelů pro simulaci vnitřního prostředí v kabinách dopravních prostředků, zmiňuje jejich možnosti, výhody a nevýhody. Možnosti 1D simulačních nástrojů jsou demonstrovány na příkladu modelu osobního automobilu, přičemž výsledky simulace jsou porovnány s měřením na reálném automobilu. Simulace i měření byly provedeny pro případ chlazení kabiny za podmínek horkého letního dne.

Czech abstract

Zajištění tepelné pohody v kabině dopravních prostředků při minimalizaci energetických nároků je v současné době aktuální a intenzivně zkoumanou problematikou. Článek pojednává o využití 1D simulačních nástrojů (např. RadTherm, Theseus-FE) při tvorbě modelů pro simulaci vnitřního prostředí v kabinách dopravních prostředků, zmiňuje jejich možnosti, výhody a nevýhody. Možnosti 1D simulačních nástrojů jsou demonstrovány na příkladu modelu osobního automobilu, přičemž výsledky simulace jsou porovnány s měřením na reálném automobilu. Simulace i měření byly provedeny pro případ chlazení kabiny za podmínek horkého letního dne.

BibTex


@inproceedings{BUT36483,
 author="Jan {Fišer} and Miroslav {Jícha}",
 title="VYUŽITÍ 1D SIMULAČNÍCH NÁSTROJŮ PŘI TVORBĚ MODELŮ PRO SIMULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ V KABINÁCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ",
 annote="Zajištění tepelné pohody v kabině dopravních prostředků při minimalizaci energetických nároků je v současné době aktuální a intenzivně zkoumanou problematikou. Článek pojednává o využití 1D simulačních nástrojů (např. RadTherm, Theseus-FE) při tvorbě modelů pro simulaci vnitřního prostředí v kabinách dopravních prostředků, zmiňuje jejich možnosti, výhody a nevýhody. Možnosti 1D simulačních nástrojů jsou demonstrovány na příkladu modelu osobního automobilu, přičemž výsledky simulace jsou porovnány s měřením na reálném automobilu. Simulace i měření byly provedeny pro případ chlazení kabiny za podmínek horkého letního dne.",
 address="Vysoká škola báňská",
 booktitle="XXIX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky - sborník konference",
 chapter="36483",
 edition="2010",
 howpublished="print",
 institution="Vysoká škola báňská",
 year="2010",
 month="june",
 pages="53--56",
 publisher="Vysoká škola báňská",
 type="conference paper"
}