Publication detail

Change in mechanical and chemical resistiveness of dispersion films due tostorage time

STEHLÍK, M. HEŘMÁNKOVÁ, V. ANTON, O. NOVÁK, J.

Original Title

Změna mechanické a chemické odolnosti filmu disperze vzhledem k délce skladování

Czech Title

Změna mechanické a chemické odolnosti filmu disperze vzhledem k délce skladování

English Title

Change in mechanical and chemical resistiveness of dispersion films due tostorage time

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Stárnutí polymerních disperzí při dlouhodobém skladování může nepříznivě ovlivnit fyzikálně-mechanické a chemické vlastnosti jimi vytvořených ochranných filmů. Otázkou zůstává spolehlivost či směrodatnost výrobcem uvedené doby použitelnosti u jednotlivých dodávek disperzí.

Czech abstract

Stárnutí polymerních disperzí při dlouhodobém skladování může nepříznivě ovlivnit fyzikálně-mechanické a chemické vlastnosti jimi vytvořených ochranných filmů. Otázkou zůstává spolehlivost či směrodatnost výrobcem uvedené doby použitelnosti u jednotlivých dodávek disperzí.

English abstract

The ageing of dispersions during their long-term storage can have an adverse impact on the physical-mechanical properties of the protection films created from them. However, whether the usable life declared by the manufacturer for the individual batches is reliable or decisive remains to be a question.

Keywords

epoxy dispersion, sedimentation, particle accumulation, lifetime

RIV year

2011

Released

19.05.2011

Publisher

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

Location

Brno

ISBN

978-80-87294-22-2

Book

Sborník přednášek Sanace betonových konstrukcí 2011

Pages from

112

Pages to

116

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT36307,
 author="Michal {Stehlík} and Věra {Heřmánková} and Ondřej {Anton} and Jiří {Novák}",
 title="Změna mechanické a chemické odolnosti filmu disperze vzhledem k délce skladování",
 annote="Stárnutí polymerních disperzí při dlouhodobém skladování může nepříznivě ovlivnit fyzikálně-mechanické a chemické vlastnosti jimi vytvořených ochranných filmů. Otázkou zůstává spolehlivost či směrodatnost výrobcem uvedené doby použitelnosti u jednotlivých dodávek disperzí.",
 address="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 booktitle="Sborník přednášek Sanace betonových konstrukcí 2011",
 chapter="36307",
 howpublished="print",
 institution="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 journal="Sanace betonových konstrukcí",
 year="2011",
 month="may",
 pages="112--116",
 publisher="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 type="conference paper"
}