Publication detail

Srovnání únosností spřažených ocelo-betonových sloupů z materiálů vyšších pevností

ŠTRBA, M. KARMAZÍNOVÁ, M.

Original Title

Srovnání únosností spřažených ocelo-betonových sloupů z materiálů vyšších pevností

Czech Title

Srovnání únosností spřažených ocelo-betonových sloupů z materiálů vyšších pevností

Language

cs

Original Abstract

Tento článek je zaměřen na srovnání vlastností dvou typů spřažených sloupů, a sice ocelového profilu tvaru HEA dobetonovaného mezi pásnicemi a kruhového profilu vyplněného betonem, přičemž je vybrána optimální varianta pro návrh a zejména další experimentální výzkum na základě několika kritérií.

Czech abstract

Tento článek je zaměřen na srovnání vlastností dvou typů spřažených sloupů, a sice ocelového profilu tvaru HEA dobetonovaného mezi pásnicemi a kruhového profilu vyplněného betonem, přičemž je vybrána optimální varianta pro návrh a zejména další experimentální výzkum na základě několika kritérií.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT36068,
  author="Michal {Štrba} and Marcela {Karmazínová}",
  title="Srovnání únosností spřažených ocelo-betonových sloupů z materiálů vyšších pevností",
  annote="Tento článek je zaměřen na srovnání vlastností dvou typů spřažených sloupů, a sice ocelového profilu tvaru HEA dobetonovaného mezi pásnicemi a kruhového profilu vyplněného betonem, přičemž je vybrána optimální varianta pro návrh a zejména další experimentální výzkum na základě několika kritérií.",
  booktitle="Zborník prednášok z 36. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií "Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty"",
  chapter="36068",
  howpublished="print",
  year="2010",
  month="september",
  pages="205--208",
  type="conference paper"
}