Publication detail

Šumová diagnostika vysokoteplotních elektroizolačních materiálů

Original Title

Šumová diagnostika vysokoteplotních elektroizolačních materiálů

Czech Title

Šumová diagnostika vysokoteplotních elektroizolačních materiálů

Language

cs

Original Abstract

Testovali jsme vzorky vysokoteplotních izolačních materiálů pro teploty do 350 oC v silném elektrickém poli. Na stěny testovaných vzorků byly napařeny kovové elektrody, čímž vznikl rovinný deskový kondenzátor. Získané VA charakteristiky jsou úměrné U^n, kde n ~ 1. Za sledovaných podmínek mají na vodivost vzorku vliv částečné výboje, které jsou významným zdrojem šumu a signálů akustické emise. Tento jev je závislý na homogenitě vzorku a může být využit pro hodnocení použité technologie a kvality vzorků. Elektromagnetický signál předchází akustickou odezvu a časový posun odpovídá rozdílu rychlostí šíření elektromagnetického a akustického signálu ve vzorku. Tento jev může být využit pro lokalizaci dutin v izolantu. Proudové impulzy generované částečnými výboji v dutině izolantu mohou být popsány exponenciálním rozložením, zatímco akustický signál vykazuje kvaziperiodické chování. Studovali jsme statistické charakteristiky obou signálů a jejich korelace. Charakteristiky jsou závislé na teplotě a použitém napětí. Tato metoda přináší možnost nedestruktivního testování izolačních materiálů určených pro použití ve výkonových zařízeních pracujících při vysokých teplotách a vysokých napětích.

Czech abstract

Testovali jsme vzorky vysokoteplotních izolačních materiálů pro teploty do 350 oC v silném elektrickém poli. Na stěny testovaných vzorků byly napařeny kovové elektrody, čímž vznikl rovinný deskový kondenzátor. Získané VA charakteristiky jsou úměrné U^n, kde n ~ 1. Za sledovaných podmínek mají na vodivost vzorku vliv částečné výboje, které jsou významným zdrojem šumu a signálů akustické emise. Tento jev je závislý na homogenitě vzorku a může být využit pro hodnocení použité technologie a kvality vzorků. Elektromagnetický signál předchází akustickou odezvu a časový posun odpovídá rozdílu rychlostí šíření elektromagnetického a akustického signálu ve vzorku. Tento jev může být využit pro lokalizaci dutin v izolantu. Proudové impulzy generované částečnými výboji v dutině izolantu mohou být popsány exponenciálním rozložením, zatímco akustický signál vykazuje kvaziperiodické chování. Studovali jsme statistické charakteristiky obou signálů a jejich korelace. Charakteristiky jsou závislé na teplotě a použitém napětí. Tato metoda přináší možnost nedestruktivního testování izolačních materiálů určených pro použití ve výkonových zařízeních pracujících při vysokých teplotách a vysokých napětích.

BibTex


@inproceedings{BUT3583,
 author="Pavel {Koktavý} and Josef {Šikula} and Bohumil {Koktavý} and Karel {Liedermann}",
 title="Šumová diagnostika vysokoteplotních elektroizolačních materiálů",
 annote="Testovali jsme vzorky vysokoteplotních izolačních materiálů pro teploty do 350 oC v silném elektrickém poli. Na stěny testovaných vzorků byly napařeny kovové elektrody, čímž vznikl rovinný deskový kondenzátor. Získané VA charakteristiky jsou úměrné U^n, kde n ~ 1. Za sledovaných podmínek mají na vodivost vzorku vliv částečné výboje, které jsou významným zdrojem šumu a signálů akustické emise. Tento jev je závislý na homogenitě vzorku a může být využit pro hodnocení použité technologie a kvality vzorků. Elektromagnetický signál předchází akustickou odezvu a časový posun odpovídá rozdílu rychlostí šíření elektromagnetického a akustického signálu ve vzorku. Tento jev může být využit pro lokalizaci dutin v izolantu. Proudové impulzy generované částečnými výboji v dutině izolantu mohou být popsány exponenciálním rozložením, zatímco akustický signál vykazuje kvaziperiodické chování. Studovali jsme statistické charakteristiky obou signálů a jejich korelace. Charakteristiky jsou závislé na teplotě a použitém napětí. Tato metoda přináší možnost nedestruktivního testování izolačních materiálů určených pro použití ve výkonových zařízeních pracujících při vysokých teplotách a vysokých napětích.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="Proceedings of Diagnostika 01",
 chapter="3583",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2001",
 month="september",
 pages="25",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}