Publication detail

Návrh stavebních konstrukcí s použitím simulačních metod

Original Title

Návrh stavebních konstrukcí s použitím simulačních metod

Czech Title

Návrh stavebních konstrukcí s použitím simulačních metod

Language

cs

Original Abstract

Obsahem tohoto článku je princip pravděpodobnostního návrhu betonových konstrukcí plně pravděpodobnostním přístupem v souladu s normou EN. Je provedno srovnání spolehlivosti předpjatého stožáru z odstřeďovaného betonu podle metody dílčích součinitelů a podle plně pravděpodobnostního přístupu. . Pro vyčíslení spolehlivosti byla použita metoda Monte Carlo modifikovaná metodou Latin Hypercube Sampling (LHS). Ekonomické a environmentální zhodnocení

Czech abstract

Obsahem tohoto článku je princip pravděpodobnostního návrhu betonových konstrukcí plně pravděpodobnostním přístupem v souladu s normou EN. Je provedno srovnání spolehlivosti předpjatého stožáru z odstřeďovaného betonu podle metody dílčích součinitelů a podle plně pravděpodobnostního přístupu. . Pro vyčíslení spolehlivosti byla použita metoda Monte Carlo modifikovaná metodou Latin Hypercube Sampling (LHS). Ekonomické a environmentální zhodnocení

BibTex


@article{BUT35577,
 author="Ivana {Laníková} and Petr {Štěpánek} and Petr {Šimůnek}",
 title="Návrh stavebních konstrukcí s použitím simulačních metod",
 annote="Obsahem tohoto článku je princip pravděpodobnostního návrhu betonových konstrukcí plně pravděpodobnostním přístupem v souladu s normou EN. Je provedno srovnání spolehlivosti předpjatého stožáru z odstřeďovaného betonu podle metody dílčích součinitelů a podle plně pravděpodobnostního přístupu. . Pro vyčíslení spolehlivosti byla použita metoda Monte Carlo modifikovaná metodou Latin Hypercube Sampling (LHS). Ekonomické a environmentální zhodnocení",
 address="Česká statistická společnost",
 chapter="35577",
 institution="Česká statistická společnost",
 number="2",
 volume="22",
 year="2011",
 month="june",
 pages="146--155",
 publisher="Česká statistická společnost",
 type="journal article - other"
}