Publication detail

Possibility of Using Alternative Materials in the Testing and Calibration of Methods for the Determination of Content of Steel-fibres in Steel-fibre Concrete

ANTON, O. HEŘMÁNKOVÁ, V. HOBST, L. KORDINA, T. STEHLÍK, M.

Original Title

Possibility of Using Alternative Materials in the Testing and Calibration of Methods for the Determination of Content of Steel-fibres in Steel-fibre Concrete

Czech Title

Možnost využití alternativních materiálů ve zkušebních a kalibračních metod pro stanovení obsahu vláken v oceli-ocel-beton vláken

English Title

Possibility of Using Alternative Materials in the Testing and Calibration of Methods for the Determination of Content of Steel-fibres in Steel-fibre Concrete

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

One of the factors determining the quality of steel-fibre concrete is the correct content of steel-fibres and the homogeneity of their distribution. During our work on a project the target of which was the development of new non-destructive methods for the determination of homogeneity of steel-fibre concrete and of the percentage of steel-fibres, we solved the problem of creating calibration samples where an ideal homogeneity of steel-fibre distribution would be guaranteed. This factor would be easily controlled, either during the manufacture of specimens or after their finishing. The problem was solved by making specimens where concrete mixture was substituted by semi-transparent composite of glass cullet and epoxy resin.

Czech abstract

Jedním z faktorů určujících kvalitu oceli-vláknobetonu je správný obsah vláken ocel-a homogenita jejich distribuce. Během naší práce na projektu, jejímž cílem byl vývoj nových non-destruktivní metody pro stanovení homogenity oceli-vláknobetonu a oceli procento vláken-, jsme řešili problém vytvoření kalibračních vzorků, u nichž ideální homogenitu ocelových vláken-distribuce by byla zaručena. Tento faktor by se snadno ovládat, a to buď při výrobě vzorků nebo po jejich dokončení. Tento problém byl vyřešen tím, že vzorky, kde byla betonová směs nahrazena polo-transparentní kompozitu skleněné střepy a epoxidové pryskyřice.

English abstract

One of the factors determining the quality of steel-fibre concrete is the correct content of steel-fibres and the homogeneity of their distribution. During our work on a project the target of which was the development of new non-destructive methods for the determination of homogeneity of steel-fibre concrete and of the percentage of steel-fibres, we solved the problem of creating calibration samples where an ideal homogeneity of steel-fibre distribution would be guaranteed. This factor would be easily controlled, either during the manufacture of specimens or after their finishing. The problem was solved by making specimens where concrete mixture was substituted by semi-transparent composite of glass cullet and epoxy resin.

Keywords

Non-destructive testing, steel-fibre concrete structures, calibration samples.

RIV year

2010

Released

01.12.2010

Publisher

FAST, VUT v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-7204-723-9

Book

8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice

Pages from

70

Pages to

75

Pages count

6

BibTex


@inproceedings{BUT34782,
 author="Ondřej {Anton} and Věra {Heřmánková} and Leonard {Hobst} and Tomáš {Kordina} and Michal {Stehlík}",
 title="Possibility of Using Alternative Materials in the Testing and Calibration of Methods for the Determination of Content of Steel-fibres in Steel-fibre Concrete",
 annote="One of the factors determining the quality of steel-fibre concrete is the correct content of steel-fibres and the homogeneity of their distribution. During our work on a project the target of which was the development of new non-destructive methods for the determination of homogeneity of steel-fibre concrete and of the percentage of steel-fibres, we solved the problem of creating calibration samples where an ideal homogeneity of steel-fibre distribution would be guaranteed. This factor would be easily controlled, either during the manufacture of specimens or after their finishing. The problem was solved by making specimens where concrete mixture was substituted by semi-transparent composite of glass cullet and epoxy resin.",
 address="FAST, VUT v Brně",
 booktitle="8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice",
 chapter="34782",
 howpublished="print",
 institution="FAST, VUT v Brně",
 year="2010",
 month="december",
 pages="70--75",
 publisher="FAST, VUT v Brně",
 type="conference paper"
}