Publication detail

Alternative Samples for Testing And Calibration of Determination of Steel-Fibres Content in Steel-Fibre Concrete

ANTON, O. HEŘMÁNKOVÁ, V. HOBST, L. KORDINA, T. STEHLÍK, M.

Original Title

Alternativní vzorky pro testování a kalibraci nedestruktivních metod stanovení obsahu drátků v drátkobetonu

Czech Title

Alternativní vzorky pro testování a kalibraci nedestruktivních metod stanovení obsahu drátků v drátkobetonu

English Title

Alternative Samples for Testing And Calibration of Determination of Steel-Fibres Content in Steel-Fibre Concrete

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Jedním z určujících faktorů pro jakost konstrukce z drátkobetonu je správný obsah a homogenita rozptýlení drátků. V rámci řešení projektu, jehož cílem je vývoj nových nedestruktivních metod pro stanovení homogenity drátkobetonu a procentuelního obsahu drátků byl řešen problém vytvoření kalibračních vzorků, kde bude zaručena ideální homogenita rozptýlení drátků, a tento faktor bude možné jak během vytváření vzorků, tak po jejich dokončení snadno sledovat. Tento problém byl vyřešen vytvořením vzorků, kde betonová směs byla nahrazena poloprůhlednou směsí skleněné drti a epoxidové pryskyřice.

Czech abstract

Jedním z určujících faktorů pro jakost konstrukce z drátkobetonu je správný obsah a homogenita rozptýlení drátků. V rámci řešení projektu, jehož cílem je vývoj nových nedestruktivních metod pro stanovení homogenity drátkobetonu a procentuelního obsahu drátků byl řešen problém vytvoření kalibračních vzorků, kde bude zaručena ideální homogenita rozptýlení drátků, a tento faktor bude možné jak během vytváření vzorků, tak po jejich dokončení snadno sledovat. Tento problém byl vyřešen vytvořením vzorků, kde betonová směs byla nahrazena poloprůhlednou směsí skleněné drti a epoxidové pryskyřice.

English abstract

One of determining factors for steel-fibre concrete quality is correct content and homogeneity of steel-fibres distribution. During work on a project which target is development of new non-destructive methods for determination of homogeneity of steel-fibre concrete and percents of steel-fibres content there was solved a problem of creation of calibration relationships where will be guaranteed an ideal homogeneity of steel-fibres distribution. This factor would be easily controlled, either during the fabrication of specimens or after their finishing. The problem was solved by prefabrication of specimens where concrete mixture was substituted by semi-transparent composite of glass mash and epoxy resin.

Keywords

non-destructive testing, steel-fibre concrete structures, calibration samples

RIV year

2010

Released

05.10.2010

Publisher

VUT v Brně, FAST

Location

Brno

ISBN

978-80-214-4144-6

Book

Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010

Pages from

9

Pages to

15

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT34574,
 author="Ondřej {Anton} and Věra {Heřmánková} and Leonard {Hobst} and Tomáš {Kordina} and Michal {Stehlík}",
 title="Alternativní vzorky pro testování a kalibraci nedestruktivních metod stanovení obsahu drátků v drátkobetonu",
 annote="Jedním z určujících faktorů pro jakost konstrukce z drátkobetonu je správný obsah a homogenita rozptýlení drátků. V rámci řešení projektu, jehož cílem je vývoj nových nedestruktivních metod pro stanovení homogenity drátkobetonu a procentuelního obsahu drátků byl řešen problém vytvoření kalibračních vzorků, kde bude zaručena ideální homogenita rozptýlení drátků, a tento faktor bude možné jak během vytváření vzorků, tak po jejich dokončení snadno sledovat. Tento problém byl vyřešen vytvořením vzorků, kde betonová směs byla nahrazena poloprůhlednou směsí skleněné drti a epoxidové pryskyřice.",
 address="VUT v Brně, FAST",
 booktitle="Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010",
 chapter="34574",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně, FAST",
 year="2010",
 month="october",
 pages="9--15",
 publisher="VUT v Brně, FAST",
 type="conference paper"
}