Publication detail

Modelování a simulace obtékání zvlněného povrchu

Original Title

Modelování a simulace obtékání zvlněného povrchu

Czech Title

Modelování a simulace obtékání zvlněného povrchu

Language

cs

Original Abstract

Článek prezentuje analytický způsob výpočtu fyzikálních charakteristik laminárního proudění užitím teorie Orrovy-Sommerfeldovy rovnice. Sestavený lineární model je jedním z přístupů aplikovaný na problém obtékání zvlněného povrchu proudem plynu. Předpoklady a výsledky řešení jsou porovnány se simulacemi pomocí CFD programu StarCCM+.

Czech abstract

Článek prezentuje analytický způsob výpočtu fyzikálních charakteristik laminárního proudění užitím teorie Orrovy-Sommerfeldovy rovnice. Sestavený lineární model je jedním z přístupů aplikovaný na problém obtékání zvlněného povrchu proudem plynu. Předpoklady a výsledky řešení jsou porovnány se simulacemi pomocí CFD programu StarCCM+.

BibTex


@inproceedings{BUT34442,
 author="Stanislav {Knotek} and Miroslav {Jícha}",
 title="Modelování a simulace obtékání zvlněného povrchu",
 annote="Článek prezentuje analytický způsob výpočtu fyzikálních charakteristik laminárního proudění užitím teorie Orrovy-Sommerfeldovy rovnice. Sestavený lineární model je jedním z přístupů aplikovaný na problém obtékání zvlněného povrchu proudem plynu. Předpoklady a výsledky řešení jsou porovnány se simulacemi pomocí CFD programu StarCCM+.",
 address="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 booktitle="XXIX. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky",
 chapter="34442",
 howpublished="print",
 institution="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 year="2010",
 month="june",
 pages="121--124",
 publisher="Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava",
 type="conference paper"
}