Publication detail

Poznatky z havárií stropních konstrukcí z desek Hurdis

Original Title

Poznatky z havárií stropních konstrukcí z desek Hurdis

Czech Title

Poznatky z havárií stropních konstrukcí z desek Hurdis

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá poruchami hurdiskových stropů. Jsou popsány rizikové faktory a jejich váha. Jsou popsány charakteristické znaky poruch, postup průzkumu a případné sanace konstrukce.

Czech abstract

Článek se zabývá poruchami hurdiskových stropů. Jsou popsány rizikové faktory a jejich váha. Jsou popsány charakteristické znaky poruch, postup průzkumu a případné sanace konstrukce.

BibTex


@inproceedings{BUT34200,
 author="Petr {Šimůnek} and Petr {Štěpánek}",
 title="Poznatky z havárií stropních konstrukcí z desek Hurdis",
 annote="Článek se zabývá poruchami hurdiskových stropů. Jsou popsány rizikové faktory a jejich váha. Jsou popsány charakteristické znaky poruch, postup průzkumu a případné sanace konstrukce.",
 address="CERM",
 booktitle="XII. Mezinárodná vědecká konference, Inženýrské konstrukce",
 chapter="34200",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="CERM",
 year="2009",
 month="april",
 pages="99--102",
 publisher="CERM",
 type="conference paper"
}