Publication detail

Vady a poruchy nosných betonových a zděných konstrukcí a jejich eliminace zesilováním pomocí FRP materiálů.

Original Title

Vady a poruchy nosných betonových a zděných konstrukcí a jejich eliminace zesilováním pomocí FRP materiálů.

Czech Title

Vady a poruchy nosných betonových a zděných konstrukcí a jejich eliminace zesilováním pomocí FRP materiálů.

Language

cs

Original Abstract

Popsány možnosti a moderní trendy zesilování betonových a zděných konstrukcí pomocí FRP (fibre reinforced polymer) materiálů. Doporučen postup prací před vlastním návrhem zesílení i při něm tak, aby byl eliminován vznik poruch zesílené konstrukce.

Czech abstract

Popsány možnosti a moderní trendy zesilování betonových a zděných konstrukcí pomocí FRP (fibre reinforced polymer) materiálů. Doporučen postup prací před vlastním návrhem zesílení i při něm tak, aby byl eliminován vznik poruch zesílené konstrukce.

BibTex


@inproceedings{BUT34093,
 author="Petr {Štěpánek}",
 title="Vady a poruchy nosných betonových a zděných konstrukcí a jejich eliminace zesilováním pomocí FRP materiálů.",
 annote="Popsány možnosti a moderní trendy zesilování betonových a zděných konstrukcí pomocí FRP (fibre reinforced polymer) materiálů. Doporučen postup prací před vlastním návrhem zesílení i při něm tak, aby byl eliminován vznik poruch zesílené konstrukce.",
 address="VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 booktitle="Sborník příspěvků XVIII Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství",
 chapter="34093",
 edition="2009",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 year="2009",
 month="january",
 pages="255--261",
 publisher="VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství",
 type="conference paper"
}