Publication detail

Adhesivity of epoxy dispersions to different types of surfaces and their possible use as a glue in building industry

STEHLÍK, M. HEŘMÁNKOVÁ, V. ANTON, O. VÍTEK, L.

Original Title

Přilnavost epoxidových disperzí na různé typy povrchů a jejich možné využití jako lepidel ve stavebnictví

Czech Title

Přilnavost epoxidových disperzí na různé typy povrchů a jejich možné využití jako lepidel ve stavebnictví

English Title

Adhesivity of epoxy dispersions to different types of surfaces and their possible use as a glue in building industry

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Princip hodnocení použitelnosti a vhodnosti moderních epoxidových disperzí pro lepení stavebních materiálů spočívá v porovnání adhezních vlastností daných disperzí, nanesených na různě upravené cihelné a betonové adherendy.

Czech abstract

Princip hodnocení použitelnosti a vhodnosti moderních epoxidových disperzí pro lepení stavebních materiálů spočívá v porovnání adhezních vlastností daných disperzí, nanesených na různě upravené cihelné a betonové adherendy.

English abstract

The principle of evaluation of usability and suitability of the modern epoxy dispersions for sticking of building materials is based on comparison of basic dispersions, layed on different coated brick and concrete surfaces

Keywords

epoxy dispersion, silicate glue, adhesivity, cohesion, penetration of brick surface, penetration of concrete surface

RIV year

2010

Released

02.06.2010

Publisher

Stavebná fakulta STU v Bratislave

Location

Bratislava

ISBN

978-80-227-3297-0

Book

Construmat 2010 - Conference about structural materials

Edition

STU v Bratislave

Edition number

1

Pages from

51

Pages to

57

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT32574,
 author="Michal {Stehlík} and Věra {Heřmánková} and Ondřej {Anton} and Lubomír {Vítek}",
 title="Přilnavost epoxidových disperzí na různé typy povrchů a jejich možné využití jako lepidel ve stavebnictví",
 annote="Princip hodnocení použitelnosti a vhodnosti moderních epoxidových disperzí pro lepení stavebních materiálů spočívá v porovnání adhezních vlastností daných disperzí, nanesených na různě upravené cihelné a betonové adherendy.",
 address="Stavebná fakulta STU v Bratislave",
 booktitle="Construmat 2010 - Conference about structural materials",
 chapter="32574",
 edition="STU v Bratislave",
 howpublished="print",
 institution="Stavebná fakulta STU v Bratislave",
 year="2010",
 month="june",
 pages="51--57",
 publisher="Stavebná fakulta STU v Bratislave",
 type="conference paper"
}