Publication detail

Přilnavost epoxidových disperzí na různé typy povrchů a jejich možné využití jako lepidel ve stavebnictví

Original Title

Přilnavost epoxidových disperzí na různé typy povrchů a jejich možné využití jako lepidel ve stavebnictví

Czech Title

Přilnavost epoxidových disperzí na různé typy povrchů a jejich možné využití jako lepidel ve stavebnictví

Language

cs

Original Abstract

Princip hodnocení použitelnosti a vhodnosti moderních epoxidových disperzí pro lepení stavebních materiálů spočívá v porovnání adhezních vlastností daných disperzí, nanesených na různě upravené cihelné a betonové adherendy.

Czech abstract

Princip hodnocení použitelnosti a vhodnosti moderních epoxidových disperzí pro lepení stavebních materiálů spočívá v porovnání adhezních vlastností daných disperzí, nanesených na různě upravené cihelné a betonové adherendy.

BibTex


@inproceedings{BUT32574,
 author="Michal {Stehlík} and Věra {Heřmánková} and Ondřej {Anton} and Lubomír {Vítek}",
 title="Přilnavost epoxidových disperzí na různé typy povrchů a jejich možné využití jako lepidel ve stavebnictví",
 annote="Princip hodnocení použitelnosti a vhodnosti moderních epoxidových disperzí pro lepení stavebních materiálů spočívá v porovnání adhezních vlastností daných disperzí, nanesených na různě upravené cihelné a betonové adherendy.",
 address="Stavebná fakulta STU v Bratislave",
 booktitle="Construmat 2010 - Conference about structural materials",
 chapter="32574",
 edition="STU v Bratislave",
 howpublished="print",
 institution="Stavebná fakulta STU v Bratislave",
 year="2010",
 month="june",
 pages="51--57",
 publisher="Stavebná fakulta STU v Bratislave",
 type="conference paper"
}