Publication detail

Zjištění vhodnosti použití metody opotřebení u objektu s předpokládanou řádnou údržbou

SPOUSTA, M. KLEDUS, R.

Original Title

Zjištění vhodnosti použití metody opotřebení u objektu s předpokládanou řádnou údržbou

Czech Title

Zjištění vhodnosti použití metody opotřebení u objektu s předpokládanou řádnou údržbou

Language

cs

Original Abstract

V článku jsou porovnány různé metody výpočtu opotřebení a zkoumán je zejména vliv výměny PKŽ a způsob provádění údržby na celkový technický stav stavby. Pro výpočet byly použity: Analytická metoda výpočtu - U této metody se celkové opotřebení stavby zjišťuje jako vážený průměr opotřebení jednotlivých prvků stavby. Analytická metoda je porovnávána s výpočty opotřebení pro stavbu jako celek s metodami: Lineární metoda opotřebení, semikvadratická metoda opotřebení, kvadratická metoda opotřebení, kubická metoda (prodloužení životnosti)

Czech abstract

V článku jsou porovnány různé metody výpočtu opotřebení a zkoumán je zejména vliv výměny PKŽ a způsob provádění údržby na celkový technický stav stavby. Pro výpočet byly použity: Analytická metoda výpočtu - U této metody se celkové opotřebení stavby zjišťuje jako vážený průměr opotřebení jednotlivých prvků stavby. Analytická metoda je porovnávána s výpočty opotřebení pro stavbu jako celek s metodami: Lineární metoda opotřebení, semikvadratická metoda opotřebení, kvadratická metoda opotřebení, kubická metoda (prodloužení životnosti)

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT32489,
 author="Michal {Spousta} and Robert {Kledus}",
 title="Zjištění vhodnosti použití metody opotřebení u objektu s předpokládanou řádnou údržbou",
 annote="V článku jsou porovnány různé metody výpočtu opotřebení a zkoumán je zejména vliv výměny PKŽ a způsob provádění údržby na celkový technický stav stavby.
Pro výpočet byly použity: Analytická metoda výpočtu - U této metody se celkové opotřebení stavby zjišťuje jako vážený průměr opotřebení jednotlivých prvků stavby. Analytická metoda je porovnávána s výpočty opotřebení pro stavbu jako celek s metodami: Lineární metoda opotřebení, semikvadratická metoda opotřebení, kvadratická metoda opotřebení, kubická metoda (prodloužení životnosti)",
 booktitle="Sborník JUNIORSTAV 2008 - 10. Odborná konference doktorského studia",
 chapter="32489",
 howpublished="print",
 year="2008",
 month="january",
 pages="1--5",
 type="conference paper"
}