Publication detail

Výsledky dlouhodobého měření slunečního záření a možnosti optimalizace využití energie

MACHÁČEK, J. DRÁPELA, J. PROCHÁZKA, Z.

Original Title

Výsledky dlouhodobého měření slunečního záření a možnosti optimalizace využití energie

Czech Title

Výsledky dlouhodobého měření slunečního záření a možnosti optimalizace využití energie

Language

cs

Original Abstract

Elektrickou energii z fotovoltaických článků, panelů a systémů je možné použít pro celou řadu aplikací, od zdroje elektrické energie pro malé spotřebitelské aplikace až po velké elektrárny dodávající energii do rozvodné sítě. Význam solární energie je v dnešní době jistě velký e není potřeba o něm diskutovat. Použití těchto systému však sebou nese i problémy, které diskutabilní jistě jsou. Jedním z nich je, že změna provozních podmínek, například okamžitá změna intenzity dopadajícího záření, ale zejména vliv teploty mají negativní vliv na změnu účinnosti přeměny energie. Proto jsme na Ústavu elektroenergetiky VUT v Brně sestrojili systém dlouhodobého měření a záznamu dat, který nám umožňuje tyto vlivy změn provozních podmínek pozorovat v horizontu dnů, týdnů, měsíců a roků. S výsledky tohoto měření Vás má seznámit tento článek.

Czech abstract

Elektrickou energii z fotovoltaických článků, panelů a systémů je možné použít pro celou řadu aplikací, od zdroje elektrické energie pro malé spotřebitelské aplikace až po velké elektrárny dodávající energii do rozvodné sítě. Význam solární energie je v dnešní době jistě velký e není potřeba o něm diskutovat. Použití těchto systému však sebou nese i problémy, které diskutabilní jistě jsou. Jedním z nich je, že změna provozních podmínek, například okamžitá změna intenzity dopadajícího záření, ale zejména vliv teploty mají negativní vliv na změnu účinnosti přeměny energie. Proto jsme na Ústavu elektroenergetiky VUT v Brně sestrojili systém dlouhodobého měření a záznamu dat, který nám umožňuje tyto vlivy změn provozních podmínek pozorovat v horizontu dnů, týdnů, měsíců a roků. S výsledky tohoto měření Vás má seznámit tento článek.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT31952,
 author="Jan {Macháček} and Jiří {Drápela} and Zdeněk {Procházka}",
 title="Výsledky dlouhodobého měření slunečního záření a možnosti optimalizace využití energie",
 annote="Elektrickou energii z fotovoltaických článků, panelů a systémů je možné použít pro celou řadu aplikací, od 
zdroje elektrické energie pro malé spotřebitelské aplikace až po velké elektrárny dodávající energii do rozvodné 
sítě. Význam solární energie je v dnešní době jistě velký e není potřeba o něm diskutovat. Použití těchto systému 
však sebou nese i problémy, které diskutabilní jistě jsou. Jedním z nich je, že změna provozních podmínek, 
například okamžitá změna intenzity dopadajícího záření, ale zejména vliv teploty mají negativní vliv na změnu 
účinnosti přeměny energie. Proto jsme na Ústavu elektroenergetiky VUT v Brně sestrojili systém dlouhodobého 
měření a záznamu dat, který nám umožňuje tyto vlivy změn provozních podmínek pozorovat v horizontu dnů, 
týdnů, měsíců a roků. S výsledky tohoto měření Vás má seznámit tento článek.",
 address="TU of Kosice",
 booktitle="PROCEEDINGS OF THE 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM ON ELECTRIC POWER ENGINEERING - ELEKTROENERGETIKA 2009",
 chapter="31952",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="TU of Kosice",
 year="2009",
 month="september",
 pages="195--200",
 publisher="TU of Kosice",
 type="conference paper"
}