Publication detail

Embedded micropotetiostat on screen-printed sensor for heavy metals analysis

PRÁŠEK, J. ADÁMEK, M. ŠÍLENÝ, J. FUJCIK, L. PROKOP, R. KUCHTA, R. KIZEK, R. HUBÁLEK, J.

Original Title

Embedded micropotetiostat on screen-printed sensor for heavy metals analysis

Czech Title

Na tlustovrstvém senzoru integrovaný mikropotenciostat pro analýzu těžkých kovů

English Title

Embedded micropotetiostat on screen-printed sensor for heavy metals analysis

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

Presented paper deals with the problematic of easy on-field, fast and low-cost monitoring of species or elements contained in biological samples and/or environment. For this purpose the screen-printed thick-film electrochemical sensor with embedded micropotentiostat have been designed and used for determination of cadmium and led in aqueous solution contrary to toxic mercury drop electrode and big scale measurement devices that are usually used for such analyses in laboratories. The micropotentiostat is controlled by a personal computer. It provides the same measurement methods like big commercial laboratory devices (CV, DPV, etc.). The advantage of such microsystem is that the noise ratio caused by leads is reduced because the low signal from the electrodes to the micropotentiostat is not transmitted through additional wires or connectors. Presented microsystem has been used for detection of Cd(II) and Pb(II) ions in this work. We were able to determine units of uM of the metals.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá problematikou jednoduchého, rychlého a levného monitorování látek nebo prvků obsažených přímo v biologických vzorcích a/nebo životním prostředí a to přímo v polních podmínkách. K tomuto účelu byl vytvořen tištěný tlustovrstvý elektrochemický senzor s integrovaným mikropotenciostatem. Ten byl použit podobně jako toxická rtuťová kapková elektroda společně s velkými laboratorními měřicími zařízeními pro detekci kadmia a olova ve vodném roztoku. Mikropotenciostat je řízen osobním počítačem. Umožňuje použití stejných měřicích metod jako velké komerční laboratorní přístroje (CV, DPV, atd.). Výhodou takového mikrosystému je snížení šumu způsobeného přívody, protože malý signál z elektrod do mikropotenciostatu není přenášen dalšími vodiči nebo konektory. Uvedený mikrosystém byl v této práci použit pro detekci iontů Cd(II) a Pb(II). Byly jsme schopni detekovat jednotky uM uvedených kovů.

English abstract

Presented paper deals with the problematic of easy on-field, fast and low-cost monitoring of species or elements contained in biological samples and/or environment. For this purpose the screen-printed thick-film electrochemical sensor with embedded micropotentiostat have been designed and used for determination of cadmium and led in aqueous solution contrary to toxic mercury drop electrode and big scale measurement devices that are usually used for such analyses in laboratories. The micropotentiostat is controlled by a personal computer. It provides the same measurement methods like big commercial laboratory devices (CV, DPV, etc.). The advantage of such microsystem is that the noise ratio caused by leads is reduced because the low signal from the electrodes to the micropotentiostat is not transmitted through additional wires or connectors. Presented microsystem has been used for detection of Cd(II) and Pb(II) ions in this work. We were able to determine units of uM of the metals.

Keywords

micropotentiostat, thick-film sensor, cadmium, lead

RIV year

2008

Released

07.09.2008

Publisher

VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA)

Location

Dresden, Německo

ISBN

978-3-00-025217-4

Book

Proceedings of the conference Eurosensors XXII

Pages from

554

Pages to

556

Pages count

3

BibTex


@inproceedings{BUT31348,
 author="Jan {Prášek} and Martin {Adámek} and Jan {Šílený} and Lukáš {Fujcik} and Roman {Prokop} and Radek {Kuchta} and René {Kizek} and Jaromír {Hubálek}",
 title="Embedded micropotetiostat on screen-printed sensor for heavy metals analysis",
 annote="Presented paper deals with the problematic of easy on-field, fast and low-cost monitoring of species or elements contained in biological samples and/or environment. For this purpose the screen-printed thick-film electrochemical sensor with embedded micropotentiostat have been designed and used for determination of cadmium and led in aqueous solution contrary to toxic mercury drop electrode and big scale measurement devices that are usually used for such analyses in laboratories. The micropotentiostat is controlled by a personal computer. It provides the same measurement methods like big commercial laboratory devices (CV, DPV, etc.). The advantage of such microsystem is that the noise ratio caused by leads is reduced because the low signal from the electrodes to the micropotentiostat is not transmitted through additional wires or connectors. Presented microsystem has been used for detection of Cd(II) and Pb(II) ions in this work. We were able to determine units of uM of the metals.",
 address="VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA)",
 booktitle="Proceedings of the conference Eurosensors XXII",
 chapter="31348",
 howpublished="print",
 institution="VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA)",
 year="2008",
 month="september",
 pages="554--556",
 publisher="VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA)",
 type="conference paper"
}